çift

 

çift

çift kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça cuft

1. sıfat Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan (nesneler).

2. isim Bir erkek ve bir dişiden oluşan iki eş.

3. isim Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.

4. isim Tarlayı sürme işi.

5. isim Küçük maşa veya cımbız:

      Kuyumcu çifti. Saatçi çifti.

6. sıfat, matematik İki ile bölünebilen, tek olmayan (sayılar).

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Osmanlılarda en az bir çiftlik genişliğindeki toprağı ekip biçen köylüden yılda bir kez alınan bir toprak vergisi.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

(I) 1. Küçük saat parçalarını çıkarıp yerine koymakta kullanılan uçları sivri saatçi maşası. (-Bursa; *Aksaray -Niğde) 2. Matbaacılıkta, kalıba yanlış olarak konmuş harfleri alarak, yerlerine doğrularını koymağa yarayan cımbız. (-İzmir.; *Aksaray -Niğde) 3. Küçük kuyumcu maşası. (-Maraş)

(II) bk. çüt

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

double

çift

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

even

çift

Kelime Kökeni

Farsça cuft جفت  "eş, iki şeyin biri, çift koşulan öküz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen cuχt sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yuχta- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yug-ta- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yeug- "çift koşmak, iki şeyi birleştirmek" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

cüftleşmek "evlenmek" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : nikāḥ ḳılıştılar, cüftleştiler ]

cüft "eş" [ Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : yasladı tişi cüfti üze [kadın eşi için yas tuttu] ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski