cihannüma

 

cihannüma

cihannüma kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ciha'nnüma:), Farsça cihānnumā

1. isim Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça; kule:

      "Söz konusu cephede, üst kat divanhanesinin geniş saçağı batıya doğru ilerleyerek sonradan eklenmiş olan cihannümayı alt katlardan ayırmaktadır." - Nuri Akbayar

2. isim, eskimiş Dünya haritası.

Kelime Kökeni

Farsça cihān جهان  "dünya" ve Farsça numā نما  "gösteren" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça numūdan, numā- نمودن, نما  "göstermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için cihan, nümayiş maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

""dünyayı gösteren", coğrafya veya tarih kitabı, atlas" [ Neşrî, Kitab-ı Cihannümâ (1492) ]

"çatının üstüne inşa edilen manzara taraçası" [ Kamus-ı Türki (1900) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski