cinas

 

cinas

cinas kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça cinās

1. isim, edebiyat Çok anlamlı bir kelimeye, her defasında başka bir anlam yükleyerek birbirine yakın birkaç yerde kullanma:

      "En çok beğendiği manzumeler hep cinas, telmih, nükte gibi söz sanatları ve oyunlarıyla dolu olanlardı." - Abdülhak Şinasi Hisar

2. isim Çok anlamı olan bir kelimenin iyi anlamını kullanır görünerek kötüsünü öne çıkarma.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Fransızca: Antanaclase

(Söz sanatı terimi) Söz arasında yolunu bulup aynı kelimeyi ayrı anlamlarla tekrarlama.

Kelime Kökeni

Arapça cns kökünden gelen cinās جناس  "1. benzeşme, aynı cinsten olma, 2. anlamca benzeyen kelimelerle yapılan söz oyunu, telmih, pun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cins جنس  sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için cins maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"anlamca benzeyen kelimelerle yapılan söz oyunu, telmih, pun" [ Ahmet Vefik Paşa, Lugat-ı Osmani (1876) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski