cümle bilgisi

 

cümle bilgisi

cümle bilgisi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, dil bilgisi

Cümleler oluşturulurken kelime veya kelime gruplarının bir araya geliş kurallarını inceleyen dil bilgisi kolu; söz dizimi, tümce bilgisi, nahiv, sentaks.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

Türkçe: nahiv, İngilizce: syntax, Fransızca: syntaxe, Almanca: Syntax, Satzlehre

Bir dilde düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kurallarına uygun olarak dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki görevlerini, biribirleriyle olan ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle türlerini inceleyen bilim dalı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski