eşeysiz üreme

 

eşeysiz üreme
Ciğer otlarında eşeysiz üreme: çatlama yoluyla oluşan filoid

Eşeysiz üreme tek bir organizmadan yalnızca bu organizmanın genlerini alarak yeni bir canlı üremesidir. Bu üreme yönteminde ploitlik görülmez. Otomiksis durumu dışında eşeysiz üreme sonucu oluşan organizma, ana organizmanın birebir genetik kopyasıdır. Daha dar bir tanımlama gametlerin birleşmesi dışında oluşan üreme yöntemi demek olan agamogenez terimidir. Eşeysiz üreme arkea, bakteri ve protistler gibi tek hücreli organizmalar için ana üreme yoludur. Birçok bitki ve mantar da eşeysiz ürer.

Tüm prokaryotlar eşeysiz olarak üreseler de bazen bakteriyel konjugasyon, transformasyon, transdüksiyon gibi yatay gen transferi mekanizmaları rekombinasyon anlamında eşeyli üremeye benzetilir. Çok hücreli canlılarda, özellikle hayvanlarda tamamen eşeysiz üreme görece nadir olarak görülmektedir. Çok hücreli canlılarda eşeyli üremenin neden çok yaygın olduğu anlaşılamamıştır. Günümüzdeki hipotezler eşeysiz üremenin hızlı popülasyon artışında ve kararlı ortamlarda kısa süreli avantajları olabileceğini ancak eşeyli üremenin daha hızlı bir genetik çeşitlilik sağlayarak değişen ortamlara adaptasyonda çok bariz bir avantajı olduğunu önermektedir. Gelişimsel kısıtlamalar neden çok az hayvan türünün yaşam döngüleri boyunca eşeyli üremeden neden tamamen vazgeçtiğini açıklayabilir. Eşeyli üremeden eşeysiz üremeye geçmenin önündeki kısıtlardan biri mayoz bölünmenin kaybolmasıyla birlikte mayoz bölünme sayesinde DNA tahribatının rekombinasyon sayesinde koruyucu onarımında yok olması olabilir.

Eşeysiz Üreme Çeşitleri

Bölünerek Üreme

Prokaryot canlılarda (arke ve bakteriler), ana hücrenin basitçe ikiye bölünerek gerçekleştirdiği üreme çeşididir. Oluşan iki hücre de genetik olarak birbirinin aynısıdır. Ökaryotlarda (protistler ve tek hücreli mantarlar) mitoza oldukça benzer bir şekilde gerçekleşebilir.

Tomurcuklanma

Tek hücreli canlılarda (bira mayası gibi) ve çok hücreli canlılar (şapkalı mantar, sölenter vb.) görülür. Ana hücre kendisinden bir çıkıntı oluşturarak, anne ve kızı gibi, kendisinden daha küçük bir hücre oluşturur. Tomurcuk ana canlıdan kopana kadar ona bağlı bir şekilde büyür.

Sporla Üreme

Çoğu çok hücreli canlı yaşam döngülerinde spor üretmelerine sporogenez denir. Hayvanlar ve bazı protistalarda mayoz hemen döllenme tarafından izlendiğinden spor oluşumu gözlenmez. Lakin bitkiler ve çoğu algde görülen mayoz ile gametten ziyade haploit (n) kromozomlu sporlar oluşur. Bu sporlar döllenme olmadan çok hücreli bireyler haline gelir. Bu canlılar mitozla yeni gametler oluşturabilir. Eşeyli üreme ve eşeysiz üremenin bu şekilde birbirini takip etmesine metagenez (döl almışı) denir. Eşeyli üremeyi döllenme ile tanımladığımız için sporla üremeye, ne kadar mayozla oluşup kromozom sayısında bir yarıya inme olsa da, eşeyli üreme demiyoruz. Bitkilerin yaşam döngüsünde çoğalma için sporla üreme ve eşeyli üremenin bir arada bulunması gereklidir.

Vejetatif Üreme

Bitkilerde tohum, mayoz, spor ya da döllenme olmadan görülen çoğalma biçimidir. Çelik, yumru, rizom, sürünücü gövde gibi bitki kısımlarından yeni bir bitki üretilmesidir. Aşılama ve doku kültürü de bu kısma girer.

Partenogenez

Yumurta hücresinin döllenme olmadan gelişerek yeni bir birey oluşturmasıdır. Döllenmemiş yumurta mitozla gelişir ve erkek birey oluşturur.

eşeysiz üreme ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, biyoloji

Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

Türkçe: gayri cinsi çoğalma, İngilizce: asexual reproduction, Fransızca: reproduction asexuelle, Almanca: ungeschlechtliche Fortpflanzung

Eşeylik gözeleri meydana getirmeksizin bölünme ya da tomurcuklanma ile olan üreme.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

Fransızca: reproduction asexuelle

(zooloji)

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

Türkçe: gayr-i cinsî çoğalma, İngilizce: asexual reproduction, Fransızca: reproduction asexuelle, Almanca: ungeschlechtliche Fortpflanzung

Eşey hücreleri meydana getirmeksizin bölünme; tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle ya da vejetatif üreme. Aseksüel üreme.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: asexual reproduction

Eşey hücreleri meydana gelmeksizin tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle oluşan vejetatif üreme, agametogenez, agamik, agamogenez, agamogoni, aseksüel üreme.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: asexual reproduction) 

Eşey hücreleri meydana getirmeksizin tomurcuklanma, spor, somatik bölünme veya vejetatif üreme şeklinde bölünme, aseksüel üreme.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: blastogenesis

##(blastogenez)##

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski