eşya

 

eşya

eşya kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, çokluk, (eşya:), Arapça eşyāʾ

Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler; pılı pırtı, yük:

      "Güçlük, ev bulmak ve eşyayı taşımak derdiyle başlar." - Burhan Felek

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: goods

Gümrük mevzuatı kapsamında anılan her türlü madde.

Kelime Kökeni

Arapça aşyāˀ أشياء  "şeyler, nesneler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şyA kökünden gelen şayˀ شيء  sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şey maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Saraylı Seyf, Gülistan Tercümesi (1391) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski