delalet

 

delalet

delalet kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(dela:let, l ince okunur), Arapça delālet

1. isim, eskimişkılavuzluk:

      "Hemşehrilerinden birinin delaletiyle senet sahiplerinin her birini ayrı ayrı öğrendi." - Ercüment Ekrem Talu

2. isim, eskimiş, mecazişaret:

      "Bu söz, Hamdi Bey’in öfkesini alt ettiğine delaletti." - Kemal Tahir

Kelime Kökeni

Arapça dll kökünden gelen dalālat دلالة  "yol gösterme, işaret etme, delil olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalla دلّ  "gösterdi, işaret etti" fiilinin masdarıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn (1387) : Rāstı ulaşturduk biz delāletini takı zarūretni sarīh birle ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski