Gıda ve Tarım Örgütü

 

Latince sloganı Fiat Panis ("Ekmek Olsun") ile FAO amblemi
Latince sloganı Fiat Panis ("Ekmek Olsun") ile FAO amblemi

Gıda ve Tarım Örgütü (GTÖ; Food and Agriculture Organization, FAO), açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943'te kurulan ve 1946'da Birleşmiş Milletler'in uzmanlık kuruluşu haline gelen bir örgüttür. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükûmet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bültenler yayınlar.

GTÖ'nün merkezi Roma'dadır. Buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960'lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu GTÖ'nün üyesidir.

Gıda ve Tarım Örgütü'nün Roma'daki genel merkezi
Gıda ve Tarım Örgütü'nün Roma'daki genel merkezi

Kısaltması: FAO

Kuruluşu: 16 Ekim 1945

Türü: Uzman kuruluşu

Yasal durumu: Etkin

Merkezi: Roma, İtalya

Başkanı: Qu Dongyu

Ana kuruluşu: ECOSOC

Gıda ve Tarım Örgütü'nün Tarihi

Gıda ve tarım için uluslararası bir örgüt kurma düşüncesi 19. asrın sonuna doğru ve 20. asrın başında ortaya çıkmaya başlamıştır. Gıda ve tarıma odaklı uluslararası bir örgüt düzenleme fikri ilk olarak Amerikan tarımcı ve aktivist David Lubin tarafından öne sürülmüştür. Mayıs ve aralık 1905'te Roma'da uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferans Uluslararasi Tarım Enstitüsü'nün kurulmasına yol açmıştır. Böylece gıda ve tarım alanında ilk uluslararasi örgüt kurulmuş oldu.

Daha sonra 1943 yılında ABD cumhurbaşkanı Franklin D. Roosevelt Gıda ve Tarım konusu üzerine bir Birleşmiş Milletler Konferansı çağırmıştır. 18 mayıs ve 3 aralık tarihleri arasında 43 hükûmet temsilcileri Virginia'da bir araya gelmişlerdir. Virginia'da hükûmet temsilcileri gıda ve tarım için daimi bir örgüt kurmaya söz vermişlerdir. Söz konusu örgüt 16 ekim 1945 tarihinde Kanadanın Québec şehrinde Gıda ve Tarım Anayasası'nın imzalanmasıyla kurulmuştur. Gıda ve Tarım Örgütü'nün 1. Konferansı Kanada'da 16 ekim ve 1 kasım 1945 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski