Oswald Spengler

 

Oswald Spengler

Oswald Spengler (d. 29 Mayıs 1880 - ö. 8 Mayıs 1936), Alman tarih felsefecisi.

Tarihi kör bir doğa oyununa benzetip tarihte bir amaçlılık aramanın boşuna bir çaba olduğunu savunmuş olan Spengler, dünya tarihinin morfolojisini, felsefi ve bu arada biyolojik esaslara göre açıklamaya çalışmıştır. 14. yy. düşünürü İbn-i Haldun'un ürettiği Devlet Kuramını destekleyen Spengler'e göre, kültürler gelişigüzel doğar, gelişir ve ölürler. Ona göre, tüm dünya tarihinde 8 tip kültür çevresi ayırt edilebilir. Mısır, Babil, Hindistan, Çin, Antikite, Arap, Batı ve Meksika olarak belirlediği 8 kültür çevresinde, 1. Metafiziksel-dini yüksek kültürler, 2. Simgeci erken kültürler, 3. Sivil-geç kültürler diye üç gelişme basamağı ayırt etmiştir.

Spengler'in The Decline of the West (Batı'nın Çöküşü) adlı en önemli eseri, başta batı düşünürleri olmak üzere dünya düşünce tarihi üzerinde çok etkili oldu. Spengler bu eserinde, "sivil-geç kültür" olarak tanımladığı Batı kültürünün bir çöküş aşamasında olduğunu savunmuştur.

İlk olarak Spengler'in ortaya koyduğu bir diğer ilginç görüşü de, büyük şehirler ile taşra arasında derin bir kültür ve uygarlık ayrımı yapmasıdır. Öyle ki bu ikisinin arasındaki farkın ülkeler arasındaki farktan büyük olabildiğini örnekleriyle göstermiştir.

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğumu adı: Oswald Arnold Gottfried Spengler
  • Doğum tarihi ve yeri: 29 Mayıs 1880; Blankenburg, Braunschweig Dükalığı, Almanya
  • Ölümü tarihi ve yeri: 8 Mayıs 1936 (55 yaşında); Münih, Bavyera, Almanya
  • Bölgesi: Batı felsefesi
  • İlgi alanları: Tarih felsefesi
  • Etkilendikleri: Frobenius, Goethe, Heraklitos, İbn-i Haldun, Arthur Schopenhauer, Winckelmann, Nietzsche
  • Etkiledikleri: Theodor Adorno, Northrop Frye, Karl Haushofer, Ernst Jünger, George F. Kennan, Henry Kissinger, H. P. Lovecraft, Malcolm X, Henry Miller, Paul Nitze, J. Ortega y Gasset, Arnold J. Toynbee, G. H. von Wright, Ludwig Wittgenstein, F. P. Yockey

Oswald Spengler'ın imzası
Oswald Spengler'ın imzası


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski