işsizlik

 

işsizlik

İşsizlik, herhangi bir ekonomik toplumda çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin bulunması durumu. İş bulamayan kimseye işsiz denir. Ekonomide genellikle 16 yaş ve üzeri kimseler işsiz grubuna dahil edilirler.

Vatandaş olmak istiyoruz, geçici işçi değil
Büyük Buhran esnasında Kanada'da yapılan bir protesto yürüyüşü. Öndeki pankartta "Vatandaş olmak istiyoruz, geçici işçi değil" yazmaktadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Tanımlar

Bir ekonomide işsiz miktarı, söz konusu ekonomide işi olmayan ve cari ücret düzeyinde çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin miktarıdır.

Bir ekonomideki işsizlik oranı ise, söz konusu ekonomideki işsizlerin toplam işgücü (çalışanlar + işsizler) içindeki payı ifade eder.

İşsizlik oranı (%) = (İşsizlerin miktarı / toplam işgücü) x 100

Eksik istihdam: Eksik istihdam kavramı bir ekonomide eğitimli, yetenekli veya deneyimli olup hakettiğinden az ücretle çalışanlar; eğitimli, yetenekli veya deneyimli olduğu halde az bilgi ve yetenek gerektiren işlerde çalışanlar ile tam gün çalışmak isteyip de part-time (kısıtlı süre) iş bulabilenleri kapsar.

Dünyada durum

İşsizliğin kişisel sonuçları

İşsiz kişiler geçimlerini sağlamak üzere para kazanamazlar, bunun sonucu olarak kişiler mortgage ev kredilerini veya ev kiralarını ödeyemeyecek duruma düşüp, kaldıkları mekanlardan çıkmak zorunda kalabilirler. Bu da evsizlerin varolmasına neden olur. Ayrıca işsizlik kişinin üzerinde önemli bir psikolojik baskı yaratır, bu da kişiyi bunalıma kadar götüren bir ruhsal rahatsızlık süreci içerisine girebilirler. Ayrıca istatistiklere bakıldığında işsizliğin yüksek olduğu dönemlerde suç oranlarının yükseldiği gözlemlenmiştir.

Sosyal-devlet yapısının daha geliştiği ülkelerde işsizlik sigortası uygulamaları görülmektedir. Ayrıca işini kaybetme korkusu bireylerde psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir.

İşsizliğin toplumsal sonuçları

Yüksek işsizlik oranına sahip bir ekonomi, sahip olduğu işgücünün önemli bir kısmını kullanamamaktadır. İşsizliğin yükselmesi toplumda bencillik ve yabancı düşmanlığına yol açabilir. Az miktarda olan iş imkânını diğer ülkelerden gelen yabancılara kaptırmak istememe yabancı düşmanlığı ve sınırlardaki geçişlerin azalmasına neden olabilir. Ayrıca toplumda bireyler mevcut işi kapabilmek için kişilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek düzeye ulaşan bir yarışmaya dönüşebilir. Yüksek işsizlik oranı işçiyi patronun karşısında güçsüz bir duruma düşürebilir. İşveren, işçiyi onun yerine başkalarını alabileceği telkin ve tehdidine bulunarak işçinin üzerine baskı uygulayabilir.

TDK sözlük anlamı nedir?

işsizlik, -ği

1. isim İşsiz kalma, iş bulamama durumu:

      "Avrupa'da alınan tedbirlerle işsizlikten yüzde kaç müzisyen kurtulmuştur?" - Nazım Hikmet

2. isim Bir iş yeri için durgunluk dönemi:

      "Burada işsizlikten patlayan esnaf hele birkaç memur, bir eğlence çıktığına seviniyorlardı." - Memduh Şevket Esendal

Kentbilim Terimleri Sözlüğü - 1980

İngilizce: unemployment, Fransızca: chômage, Almanca: Arbeitslosigkeit

Bir ülkede, bölgede ya da anakentte, çalışma çağındaki insanların bir bölümünün, istençleri dışında, çalışmalıklı bir işten yoksun bulunmaları durumu.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

İngilizce: unemployment, Fransızca: chôme, Almanca: Arbeitslosigkeit

Kişinin herhangi bir nedenle işini yitirmesi ve bir yenisini bulma çabası içine düşmesi durumu.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: unemployement, Fransızca: chômage

1. İşçilerin yetenekli oldukları alanlarda kendileri için çalışabilecek bir yer sağlayamamaları. 2. İş gücü ve yerinin işçinin çalışmasını sağlayacak genişlik ve güçte olmaması.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: unemployment

Cari ücret düzeyinde emek sunumunun emek istemini aşması durumu.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski