Lorenz eğrisi

Lorenz eğrisi, ekonomide, çoğunlukla olasılık gelir dağılımının birikimli dağılım fonksiyonunu ifade eden bir grafiktir. Bu grafiğin her iki ekseninde de yüzde değer bulunur. 1905 yılında Max Otto Lorenz tarafından gelir dağılımının ifade edilmesi amacıyla geliştirilmiştir.

Eğride x eksenindeki değerin y eksenindeki dağılımın yüzde kaçına sahip olduğu yine yüzde ile gösterilir.

Gelir dağılımı söz konusu olduğunda grafiği çaprazlamasına ikiye bölen doğru "tam eşitlik" durumunu ifade eder. Bu durumda ülkedeki hane halklarının %50'si gelirin %50'sine, %80'i %80'ine vb. sahiptir. Zaman içinde eğrinin tam eşitlik doğrusundan uzaklaşması, o ülke için gelir dağılımının bozulduğuna işaret eder.

Dikey eksende milli gelirin birikimli yüzdeleri % 20'lik paylar halinde; yatay eksende ise nüfusun birikimli yüzdeleri % 20'lik dilimler halinde gösterilir. Bu iki eksenin karşılarına aynı uzunlukta tamamlayıcı eksenler çizilmesiyle oluşturulan karenin sol alt köşeden sağ üst köşeye olan köşegeni mutlak eşitlik doğrusunu ifade eder. Bu doğrudan sapmalar gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini ortaya koyar.

Lorenz eğrisi
Lorenz eğrisi (kırmızı), tam eşitlik çizgisi (yeşil) ve tam eşitsizlik çizgisi (mavi)

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

  • Gelir dağılımı
  • Gini katsayısı
  • Laffer eğrisi
  • Pareto dağılımı
  • Refah ekonomisi
  • ROC analizi
  • Zipf yasası

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: Lorenz curve

Aynı gözlem değerlerine göre iki değişkenin birlikte gösterdiği yığışımlı dağılımda değişik düzeylerde beliren toplanmanın ya da yığışımlı dağılımın tam eşitlikten yaptığı sapmanın ölçüsünü çizimsel olarak saptamak amacıyla başvurulan ve j biçimi bir çizge veren yığışımlı eğri. bk. J eğrisi.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: Lorenz curve

Birikimli iki oransal değerin dağılımları arasındaki ilişkinin grafiği olup, reel gelir ile nüfus veya firmaların çıktısı ile sayısı arasındaki dağılımının yüzde olarak gösterilmesinde kullanılan, gelirin kişiler arasında veya piyasanın firmalar arasında adil olarak dağılıp dağılmadığı hakkında bilgi veren ve M. O. Lorenz tarafından geliştirilip kendi adıyla anılan eğri.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski