maliyet

 

maliyet

Maliyet, bir ünite malın (veya daha fazla) elde edilmesi için harcanan üretim faktörleri (emek, sermaye, toprak) toplamına denir.

Bir işletmenin ürettiği mal ve hizmetler için katlanılan maliyetin genelde iki kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi değişken giderler, ikincisi sabit giderlerdir. Bu iki gider türünün, üretilen mal birimine düşen payına ortalama maliyet denilir. Bir işletmede en son üretilen birimin maliyetine marjinal maliyet adı verilmektedir.

Maliyet kelimesi, çeşitli gayelere göre bedel ve karşılık anlamında kullanılmakla birlikte, çoğunlukla bir işletmeye belli bir mal, hizmet veya faktör şeklinde sunulan girdilerin, işletmeye olan yükü anlamını taşır. Sermaye maliyeti, emek maliyeti, kredi maliyeti gibi. Diğer taraftan iktisadi bakımdan bir kaynağın belli bir işe tahsisi sonucu kaybolan başka üretim imkânlarına da alternatif maliyet veya fırsat maliyeti denilmektedir.

Maliyetler türlerine göre şöyle bir ayrıma tabi tutulabilir: Tedarikten başlayıp, üretim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, genel yönetim ve finansman maliyetleri. Diğer taraftan maliyetler,üretime yüklenme şekline göre direkt ve endirekt maliyetleri olarak da ayrıma tabi tutulabilir.

Bunun yanında maliyetler, kullanılan maliyet sistemine göre fiili ve standart olarak ayrıma tabi tutulabilirler. Öte yandan maliyetler, işletmelerde sorumluluk merkezi başta olmak üzere karar verme amaçları doğrultusunda da ayrıma tutulmaktadır.

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, ekonomi, (ma:liyet), Arapça māliyyet

Üretimde bir mal elde edilinceye değin harcanan değerlerin toplamı.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: cost

Bir malın üretilebilmesi için gerekli olan girdilere yapılan ödemelerin toplamı.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: cost

Üretimde bir mal veya hizmet elde etmek için işletmenin sağlamış olduğu girdiler karşılığında yaptığı ödemeler.

Kelime Kökeni

Arapça māliyyat ماليّة  "mala ve gelire ilşkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwl kökünden gelen māl مال  sözcüğünün çoğuludur.

Tarihte En Eski Kaynak

māliye/māliyet "mala ilişkin" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

maliyet "mal oluş bedeli" [ c (1930) : köylü, mahsulünü çok kere maliyet fiatına bile tekabül etmeyen bir ekmek parası mukabilinde ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve maliyet kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski