saf sosyoloji

 

saf sosyoloji

Saf sosyoloji (İngilizce: pure sociology), rasyonel seçim teorisi, çatışma teorisi veya yapısal işlevselcilik gibi bir sosyolojik paradigmadır. Genellikle insan davranışı açıklamaya yönelmektedir. Donald Black tarafından geliştirilen saf sosyoloji, ilk başlarda yasal davranışlardaki çeşitliliği açıklamak ile uğraşmıştır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Epistemoloji

Saf sosyoloji, toplumsal yaşamı toplumsal geometri ile açıklar. Toplumsal yaşam, hukuk, intihar, dedikodu veya sanat gibi insan davranışının herhangi bir örneğine atıfta bulunurken, toplumsal geometri ise ilgili kişilerin sosyal özelliklerine atıfta bulunur. Toplum içindeki statüsü veya zenginliği ile ilgilenir. Bu yaklaşım, Durkheim'ın yaptığı çalışmalardan ve önceki sosyolojik çalışmalardan yararlanır.

Farklılıklar

Neredeyse tüm sosyoloji dalları, bireylerin veya toplumların davranışlarını ele alırken psikoloji ve teleolojiden faydalanmaktadır. Ancak saf sosyoloji, insan ve toplum davranışlarını sosyal yaşamın getirdiği yenilik olarak kavramsalaştırmıştır. Kısaca saf sosyoloji, diğer sosyoloji dallarından bu yolla ayırt edilebilir. Saf sosyoloji farklı bir sosyal gerçeklik üzerinde çalışması "Durkheimcı" olarak lanse edilebilir. Ancak Donald Black, saf sosyoloji yaklaşımı için "Durkheim'den daha Durkeimcı" olarak tanımlamıştır.

Kaynakça

  • Black, Donald. 1976. The Behavior of Law. New York: Academic Press.
  • Black, Donald. 2000. "Dreams of Pure Sociology." Sociological Theory 18:343.
  • Black, Donald. 1995. "The Epistemology of Pure Sociology." Law and Social Inquiry 20:850.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski