Turan laneti

 

Turan laneti

Turan laneti (Macarca: Turáni átok) Macarların yüzyıllar boyunca kötü bir büyü etkisinde olmaları inanışıdır. Lanet inancı fitne, karamsarlık, talihsizlik ve bazı tarihsel felaketlerle desteklenir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Köken

Kökenine dair çeşitli teoriler bulunmaktadır. Teori seçenekleri lanetin varlığından daha tartışmalıdır.

Aziz Stefan ve Hristiyanlık

Genel kabul edilen görüşe göre lanetin sebebi M.S 1000 yılında Kral Stefan'ın yönetimi altındaki Macaristan'ın Göktanrı inancını terkedip Hristiyanlığa geçmesidir. Göktanrı inancını devam ettiren kral karşıtlarının Hristiyan Macaristan üzerine sonsuza kadar lanet ettiğine inanılır.

1848 devrimi

Diğer teoriye göre lanet efsanesi başarısız 1848 Macar Devrimi sırasında ortaya çıkmış, halkın kötümser bakış açısını aktardığı inançlardan biri olmuştur.

Ulusal felaketler

Macar tarihindeki bazı trajik olaylar Turan lanetiyle ilişkilendirilir:

  • Mohi Muharebesi (1241) Moğollarla yapılan savaş kaybedilmiş ve ülkenin yakılıp yıkılmasına yol açmıştır.
  • Mohaç Muharebesi (1526) Türklerin 150 yıl boyunca Macaristan'ın büyük kısmını yönetmesine yol açmıştır.
  • Karlofça Antlaşması (1699) Ülkenin Habsburg İmparatorluğu egemenliğine girmesine yol açmıştır.
  • 1848 Macar Devriminin bastırılması (1849) 15 yıl süren büyük baskı dönemine yol açmıştır.
  • 1919 Macar devrimi
  • 1919 Macar-Rumen Savaşı
  • Triyanon Antlaşması (1920) I. Dünya Savaşı sonrasında sınırlar yeniden belirlenmiş; Macaristan topraklarının %72'sini kaybetmiştir.
  • II. Dünya Savaşı (1939–45) Mihver devletlerle yapılan ittifak felaket getirmiştir.
  • 1956 Macar Devrimi Sovyetlerce bastırılmış, birçok sivil Macar öldürülmüş, birçoğu da tehcir edilmiştir.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski