Talha bin Ubeydullah

 

Talha bin Ubeydullah
Talha bin Ubeydullah adının hat sanatı ile yazılışı

Talhâ bin Ubeydullah (Arapça: طلحة بن عبيدالله‎) (d. 598, Mekke - ö. 7 Kasım 656), cennetle müjdelenen on sahabiden biri.

İslam'ı ilk kabul edenlerdendir. Rivayet edildiğine göre, ticaret için gittiği Şam'ın Busra kasabasında karşılaştığı bir rahipten, Mekke'den bir peygamber çıkacağını işitmiştir. Rahibin tarifinden, peygamberin Muhammed olduğunu anlar. Derhal Mekke'ye dönen Talhâ, Muhammed'in peygamberlik iddiasında bulunduğunu işitince Ebu Bekir vasıtasıyla Muhammed'e biad ederek Müslüman olur.

Talhâ bin Ubeydullah Müslüman olduktan sonra Mekkeli paganlar tarafından işkencelere tabi tutulur. Hatta bir keresinde Nevfel bin Huveylid bin Adeviyye adamlarıyla birlikte Ebu Bekir ve Talhâ'yı yakalayarak birbirine bağlayıp işkence yapar. Bu hadiseden dolayı onlara karineyn (bitişikler) denirdi.

Talhâ bin Ubeydullah, 622 yılında hicrete katılarak Mekke'den Medine'ye geldi. Uhud Savaşı'na katıldı. Savaşın ilerleyen aşamalarında, iki ateş arasında kalan İslam Ordusu dağılınca, Muhammed'i savunmak için kalan çok az kişilerden biriydi. Bu savaşta seksenin üzerinde yara aldığı ve bunlardan birinin kolunu sakat bıraktığı rivayet edilir.

Talhâ, cennetle müjdelenen on sahabeden biridir. Muhammed onun için şöyle demiştir:

Sahabe-i Kiram'dan ayakları üzerinde dolaşan bir şehit görmek istiyor musunuz? İşte o Talha bin Ubeydullah'tır. (Buharî, 2/107; 4/211-212)

Ebu Bekr cennetliktir, Ömer cennetliktir, Osman cennetliktir, Ali cennetliktir, Talha cennetliktir, Zubeyr cennetliktir, Sa'd Ibnu Malik cennetliktir, Abdurrahman İbnu Avf cennetliktir, Ebu Ubeyde Ibnu'l-Cerrah cennetliktir. (Ebu Davud, Sunnet 9)

Osman bin Affan'ın halife seçilmesinden evvel kendi hakkını ona vermiş, kendi seçilme hakkından vazgeçmiştir.

Ömer bin Hattab, halife olabilecekler arasında Talhâ'yı da saymış ancak o, Osman bin Affan lehine feragat etmiştir. Osman bin Affan'ın halifeliği sırasında ona muhalif olanlara karşı mücadele etmiştir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Hakkında bilgi nedir?

  • Doğum tarihi: 598
  • Doğum yeri: Mekke, Hicaz, Arabistan (günümüzde Suudi Arabistan)
  • Ölüm tarihi: 7 Kasım 656
  • Ölüm yeri: Basra, Irak (Cemel Savaşı)
  • Dini: İslam

Cemel Savaşı ve Ölümü

    Ana madde: Cemel Savaşı

İslam'da, ilk bölünme olarak sayılan Cemel Savaşı'nda Ali'ye karşı Ayşe'nin yanında savaşmıştır. Bu savaşta Mervan bin Hakem tarafından öldürülmüştür. Cenaze namazının bizzat Ali tarafından kıldırıldığı rivayet edilir.

Kaynakça

  • İbni Sa'd, Tabakât: 3/214-216; İbn Hacer, İsâbe: 2/220-221
  • İbn Hişam, "es-Sîretü'n-Nebeviyye", I, 251, Mısır 1955; el-Askalânî, "el-İsâbe fî Temyîzi's-Sahâbe", III, 290;İbnü'l-Esîr, "Üsdü'l-Ğâbe fî Ma'rifeti's-Sahâbe", III, 85 vd. 1970


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski