damarlı bitkiler

 

Damarlı bitkiler

Damarlı bitkiler, (Latince vasculum kelimesinden kaynaklanmaktadır) aynı zamanda tracheophytes (Yunanca trakea kelimesinden kaynaklanmaktadır) olarak bilinen, yaklaşık 300.000 bitki türünü ihtiva eden geniş bir bitki grubunu ifade eder. Damarlı bitkiler arasında Lycopodiopsida, at kuyruğu, Polypodiopsida, açık tohumlular ve çiçekli bitkileri bulunmaktadır. Bu grup için önerilen isimler arasında Tracheophyta, Tracheobionta ve Equisetopsida sensu lato bulunmaktadır.

 • İngilizce: Vascular plant

{tocify} $title={İçindekiler}

Bilimsel sınıflandırması

 • Âlem: Plantae (Bitkiler)
 • Klad: Embryophytes
 • Klad: Polysporangiophytes
 • Bölüm: Tracheophyta (Sinnott, 1935 ex Cavalier-Smith, 1998)

Bölümleri

† Tükenmiş
 • Tohum taşımayan bitkiler
  • †Cooksonia
  • †Rhyniophyta
  • †Zosterophyllophyta
  • Lycopodiophyta
  • †Trimerophytophyta
  • Polypodiophyta
  • †Progymnospermophyta
 • Üst bölüm Spermatophyta (Tohumlu bitkiler)

Özellikleri

Bitki bilimciler damarlı bitkileri üç temel özellik ile tanımlar:

 1. Damarlı bitkiler, bitkinin tamamında görülen damar dokusuna sahiptir. Bitkilerde iki çeşit damarlı doku oluşur: odun borusu ve soymuk borusu. Bu ikisi birbirleriyle yakından ilişkilidir ve tipik olarak bitkide birbirine bitişik olarak bulunurlar.
 2. Damarlı bitkilerde, ana üretim fazı spor üreten ve diploid (hücre başına iki kromozom setine sahip) olan sporofittir.
 3. Damarlı bitkiler (bazı bitkiler bu özelliklerin bir veya daha fazlasını ikincil olarak kaybetmiş olsa bile), gerçek köklere, yapraklara ve gövdelere sahiptir.


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski