ben

 

ben

ben ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

ben (I)

1. isim Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı:

      "Dedim tane tane olmuş benlerin / Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır" - Âşık Ömer

2. isim En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi.

3. isim, halk ağzında Saçta, sakalda beliren beyazlık.


ben (II)

1. isim, halk ağzında Olta veya tuzağa konulan yem.

2. isim, halk ağzında Kuşun yavrusuna taşıdığı yem.


ben (III)

1. zamir Teklik birinci kişiyi gösteren söz:

      "Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben" - Ahmet Kutsi Tecer

2. isim, ruh bilimi Kişiyi öbür varlıklardan ayıran bilinç.

3. isim, felsefe Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge, ego.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe ben veya men sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

men "birinci tekil şahıs zamiri" [ Orhun Yazıtları (735) ]

Ek Bilgi

Aslı muhtemelen men olup, burunsul ses ortamında Eski Türkçe önseste /b/ > /m/ kuralı uyarınca (karş. beyin, beniz, boynuz vb.) hypercorrection"a uğramıştır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski