bent

 

bent

bent ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

bent, -di

Farsça bend

1. isim, eskimiş Bağ, rabıt.

2. isim, eskimiş Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm.

3. isim, eskimiş Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet:

      "Bentler, hakikaten Osmanlı medeniyeti eserlerinden örnek verecek heybetli tesislerden imiş." - Ahmet Rasim

4. isim, eskimiş Gazete yazısı.

5. isim, eskimiş, edebiyat Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bağlam.

6. isim, eskimiş, hukuk Kanun maddesi.

Kelime Kökeni

Farsça band بند  "1. bağ, 2. bağlanan şey, kuşak, 3. su bendi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bandan, bastan بستن, بند  "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen band- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhendh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bant maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"bağ" [ Kutadgu Bilig (1070) : alıp sen tutar sen bu bend tip manga ]

Ek Bilgi

Farsça "bağlamak" anlamına gelen fiilin mazi kökü bast, muzari (şimdiki zaman) kökü band şeklindedir. Türevlerde her iki kök kullanılır.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski