değer

 

değer

değer ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet:

      "İnsan bir şeyin değerini ondan yoksun kalınca anlıyor." - Halikarnas Balıkçısı

2. isim Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör:

      "Bildiği bütün Fransızcayı toparlayarak vitrindeki kravatın değerini sordu." - Nazım Hikmet

3. isim Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

4. isim Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse:

      "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir." - İhsan Oktay Anar

5. isim, felsefe Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

6. isim, matematik Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

7. isim Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü:

      "Edebiyat, sanat, fikir, ilim ve başlıca değerlerimize toptan bir bakış lütfeder misiniz, efendim!" - Ahmet Kabaklı

{tocify} $title={İçindekiler}

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, Fransızca: valeur, Almanca: Wert

Halkın, kendi yarattığı ya da benimsediği kültür ürün ve olaylarından her birine biçtiği değer. bk. törensel değer, toplumsal değer, açık değer, kapalı değer. krş. değer değişimi.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, Fransızca: valeur

1. Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik. 2. Bir değişkenin ya da bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Yazın yapıtlarında beğeni, ekin, töre, kuruluş, dil, biçim, öz gibi yönlerin her biri ya da tümü için gerekli nitelik yargısı.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, Fransızca: valeur, Almanca: Wert, Latin: Valere

Bir simgenin karşılık geldiği nicelik ya da tutar.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, Fransızca: valeur, Almanca: Wert

Bir değişkenin belli bir yorumdaki değer alanının herhangi bir öğesi.

Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: value, Fransızca: valeur, Almanca: Tonwert, Lichtwert

(Resim) Bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesi.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: kıymet, İngilizce: value

Nesne ya da özelliklerin bir ölçme aracı ya da değerlendirme ölçütüne göre aldığı yer, taşıdığı nicelik.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, worth, Fransızca: valeur, Almanca: Wert, Latin: valor

1. Kişinin, isteyen, gereksinme duyan, erek koyan bir varlık olarak, nesne ile bağlantısında beliren şey. /_/ İnsanların gereksinme, duyma biçimi ve istemelerinin türlü türlü oluşu, değerlemeleri de çoğalttığından sayısız değer türleriyle karşılaşılır. Ayrıca, birine yüksek bir değer olarak görünen bir şey, bir başkasına değeri az ya da değersiz görünebilir. 2. Her türlü deneysel yaşantının dışında, insanın isteme, duyma ve eğilimlerinden bağımsız olan, kendi başına var olan "kendinde değer"i kabul eden felsefe görüşüne göre, aralarında bir aşama düzeni olan bu değerler bir "değerler alanı" kurarlar. Max Scheler ve Nicolai Hartmann bu görüşü savunurlar. //Değerler, biçimsel olarak: olumlu ve olumsuz, göreli ve salt, öznel ve nesnel değerler olarak ayrılırlar; içerik bakımından: nesne değerleri (hoş, yararlı, kullanışlı), mantıksal değerler (doğru), ahlaksal değerler (iyi), sanat değerleri (güzel) olarak ayrılırlar.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, Fransızca: valeur, Almanca: Wert

Bir büyüklüğün ya da bir özelliğin bir birim cinsinden nicel tutan.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: kıymet, İngilizce: value, Fransızca: valeur

1. Mallar arasında gerçekleşen değişim oranı. 2. Bir malın karşılık değeri. 3. Bir nesnenin para ile dile getirilen değişim değeri. 4. Ekonomik değer. 5- Bilirkişilerce bir mala biçilen değer.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: value

1. Neoklasik iktisada göre tüketicinin son biriminin faydasını dikkate alarak bir mala verdiği göreli önem. 2. Marksist emek değer kuramına göre bir malın içerdiği emek zamanı. 3. Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasında olması gereken değişim oranı. krş. değişim değeri 4. Dışalım eşyasının Dünya Ticaret Örgütünün ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca tespit edilen bedeli.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

value

değer

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: value

1. Bir nesne ya da bireyde var olan yüksek ve olumlu nitelikler. 2. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli olduğu kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilke ya da inançlar. 3. Kurumlarda karar alırken pusula işlevi gören ve kurum kültürünü oluşturan ilkeler. 4. Çalışanların yaptıkları işleri nitelendirmeye, değerlendirmeye ve yargılamaya yarayan ölçütlerin kaynağı.

TDK kişi adları sözlüğü

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski