günlük

 

günlük

Günlük ya da günce, bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini, tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan edebî türdür. Günlükler her gün yazıldığı için çoğunlukla kısadır. Bu yazılar yazarın yaşamından izler taşır. Anı ile günlük çoğu zaman karıştırılmaktadır. Günlük adından anlaşılacağı üzere; yaşanırken, günü gününe yazılır. Anı ise aradan zaman geçtikten sonra yazılır.

Anne Frank'in Günlüğü
Anne Frank'in Günlüğü

{tocify} $title={İçindekiler}

Genel özellikleri

Kişinin başından geçen olayları yaşadığı günde yazıya döker. Samimi bir tür olup yazar dışa vurduğu veya vuramadığı her türlü duygusunu dile getirebilir. Bunun yanı sıra, kaleme alındığı tarihe ışık tutmaları bakımından belge niteliği taşırlar.

Tarihi

Türkiye'de günlük

Osmanlı tarihinde Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Yirmisekiz Mehmet Çelebi Sefaretnâmesi gibi günlük ile yakından ilişkili örnekler yer alsa da bu türün modern anlamda ilk örnekleri, Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi'nden sonra verilmiştir. Edebiyatımızda Batılı anlamdaki ilk günlük Direktör Ali Bey'in Seyahat Jurnali adlı eseridir. Bunu şair Nigâr Hanım'ın Hayatımın Hikâyesi adlı eseri takip eder. Türk edebiyatında kendine tam manasıyla yer edinmesi Cumhuriyet dönemine rastlar. Bu dönemde Nurullah Ataç, Salah Birsel gibi yazarlar öne çıkmaktadır. 1970'lerden itibaren günlük türündeki eser sayısı dikkate değer biçimde yükselmiştir.

günlük ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

günlük, -ğü (I)

1. sıfat O günkü, o günle ilgili.

2. sıfat Üzerinden gün geçmiş veya geçecek:

      On günlük çocuk. Sekiz günlük gezi.

3. sıfat Her gün yapılan, her gün yayımlanan, her gün çıkan:

      "Günlük gazetelerde her gün başvuran öğrencilerin adları yayımlanıyordu." - Metin And

4. isim Günü gününe tutulan hatıra, günce, muhtıra.

5. isim, edebiyat Günü gününe tutulan anı yazısı veya bu yazıları içine alan eser, günce.

günlük, -ğü (II)

isim

Tütsü için kullanılan bir tür ağaç sakızı:

      "Derinlerden gelen öd ve günlük kokuları etrafı ve havayı sardı." - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

Türkçe: yevmi, İngilizce: diurnal, Fransızca: diurne, Almanca: täglich

Hergün tekrarlayan ya da her bir güne ilişkin olan.

Bilişim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: log, İngilizce: log, Fransızca: journal

Bir bilgisayar dizgesinin kullanıldığı tüm iş geçişlerine ve görevlere ilişkin her türlü bilgiyi, her birimin kullanım süreleri, kullanıcıların kimlikleri vb. tüm ayrıntılarıyla içeren tutanaklar. Bu tutanakların birikmesiyle oluşan kütük; günlük kütüğü.

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: daily

Günü gününe yayımlanan (gazete vb.).

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: vakayıname, İngilizce: chronicle

Tarihsel olayları günü gününe belirten yazılı kaynak.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

Şemsiye. (Küllük *Iğdır -Kars)

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

daily

günlük

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

journal

günlük

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

log

günlük

Kelime Kökeni

günlük (II)

Farsça kundurak كندرك  "bir tür güzel kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kunduruka veya kundarikā कुन्दुरुक  sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

günlük/künlük "bir tür güzel kokulu reçine" [ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa (1410 yılından önce) ]

küngülük "aynı anlamda" [ PavC (1500 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski