dönem

 

dönem

dönem ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot:

      "Otuz yedi yaş bana bitmez tükenmez bir dönem gibi geldi." - Halide Edip Adıvar

2. isim Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre:

      Meşrutiyet dönemi.

3. isim Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre.

4. isim, eğitim bilimi Yarıyıl:

      Kış dönemi sınavları.

Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü - 1968

İngilizce: Round, Almanca: Runde

Yumrukoyununda üçer dakikalık dövüşme sürelerinden her biri.

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: devir, periyot, İngilizce: period, Fransızca: période, Almanca: Periode

Sinema/TV. Esnek bir cismin titreşiminde ya da herhangi bir cismin deviniminde, denge durumu çevresindeki tam bir salınımın saniye olarak süresi (örneğin bir sarkacın, başlangıç noktasından kalkıp yine aynı noktaya gelişi).

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

İngilizce: period, Fransızca: période, Almanca: Periode

Çağkatman birimlerinden olan bir dizgenin oluş süresi.

İstatistik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: periyot, İngilizce: period, Almanca: Periode

Sıralı dizilerde düzenli oluşumların ortaya çıkması için geçen süre. Matematiksel anlamda tüm t'ler için u(t+w) = u(t) ise, uı(t)'nin dönemi w'dir.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: devir, periyot, İngilizce: period, Fransızca: période, Almanca: Periode, Diğer: Yun. periodos, Latin: peridus

f işlevi verildiğinde her x için f (x+T) = f (x) eşitliğini gerçekleyen T > 0 sayılarının en, küçüğü.

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: Devre, İngilizce: Period, Fransızca: période, Almanca: Periode

Bir çağ içinde birbiri ardınca gelen zaman kesimi.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: peryot, İngilizce: period, Fransızca: période, Almanca: Periode

Yinelenen olaylar arasında geçen düzenli zaman aralığı.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: devre, nöbet, İngilizce: period

Birbirini izleyen ve belli aralıklarla yinelenen aşamalardan her biri.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: pmyof, İngilizce: period, Fransızca: période, Almanca: Periode

Yinelenen bir olayın ya da onu betimleyen bir işlevin, kendini yenileme süresi.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Türkçe: Müselsel bent, Fransızca: Période

Ancak topu birden tam bir fikir vermek üzere, birkaç tümceden meydana getirilen cümle (DÖNEMLİ, Périodique).

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: devre, İngilizce: period, Fransızca: période

Önceden bazı ayıraçlara göre belirlenen süre.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: period, run

Birbirini izleyen başlangıcı ve sonu belirlenmiş zaman aralıkları.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: period

Devir.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

period

dönem

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: period

Yinelenen olaylar arasında geçen düzenli zaman dilimi.

Kelime Kökeni

Türkçe dön- fiilinden +Am sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dön- maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"devre, periyod" [ c (1945) : (...) ve yedek üyeleri mahalle halkı tarafından dört senelik bir dönem için seçilecektir. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski