fabl

 

fabl

Fabl ya da Öykünce sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle manzum öykülerdir. İnsana ait bir özelliğin insan dışında bir varlığa verilmesidir. Fablların kahramanları genellikle hayvanlardır. Ama bu hayvanlar insanlar gibi düşünür, konuşur ve insanlar gibi davranır.

Dünya'nın en ünlü fabl yazarları Ezop, La Fontaine ve Beydeba'dır. Ezop'un fablları M.Ö. 300 yılında derlenerek yazıya geçirilmiştir. Amerikalı James Thurber ve İngiliz George Orwell çağdaş fabl yazarlarıdır. Fablı ilk olarak yazanlar Friglerdir. Hititler fablları taş tabletlere yazıp resimliyorlardı. Fabllar günümüzde eğitimde çok kullanılmaktadır.

"Fabl" sözcüğünün kökeni Latince "hikâye" manasına gelen "fabıla"'dır. Fakat bu sözcük zamanla bir ahlak ilkesi veya davranış kuralını anlatan kısa sembolik (simgesel) bir hikâye türünün adı olmuştur.

Türkçeye "fabl" kelimesi Fransızca'dan geçmiştir.

Türk edebiyatında ise ilk fabl örneği, 126 beyitten oluşan Harnâme adlı bir mesnevidir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Fablın Bölümleri

Serim

Kişiler kısaca tanıtılır, olayın geçtiği çevre belirtilir, olay başlatılır.

Düğüm

Çatışma ortaya konur ve olay düğümlenir. Olayın ayrıntılarına girilir. Merak duygusu yoğunluk kazanır.

Çözüm

Düğüm çözülür, çatışma sona erer.

Öğüt

Olayla ilgili ana fikir, öğüt biçiminde verilir.

fabl ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, edebiyat, Fransızca fable

Kahramanları çoklukla hayvanlardan seçilen, sonunda ders verme amacı güden, genellikle manzum hikâye, öykünce.

Kelime Kökeni

Fransızca fable "masal, mesel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fabula "küçük anlatı, masal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fari, fat- "söylemek, anlatmak" fiilinin küçültme halisidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhā-2 biçiminden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü (1961) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski