ifade

 

ifade

ifade ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

(ifa:de), Arapça ifāde

1. isim Anlatım:

      "Bu kitabın bende hazin bir intiba bıraktığını söylersem yanlış bir ifadede bulunmamış olurum." - Asaf Halet Çelebi

2. isim Deyiş, söyleyiş:

      "Not ettiklerimi bir ağzın ifadesi şekline sokarak size okutacağım." - Sermet Muhtar Alus

3. isim Bir duyguyu yüz aracılığıyla anlatan belirtilerin, mimiklerin bütünü:

      "Sakalı yeni çıkmış yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu." - Sait Faik Abasıyanık

4. isim, hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama:

      "Onun ifadesini henüz dosyada görmedim." - Attila İlhan

5. isim, felsefe Dışa vurum.

Kelime Kökeni

Arapça fyd kökünden gelen ifādat إفادة  "1. faydalandırma, 2. bir şeyin daha iyi anlaşılmasını sağlayan kelime veya beyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāˀidat فائدة  "fayda, yarar" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fayda maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

ifāde "yararlandırma" [ Câmi-ül Fürs (1501) ]

ifāde-i kelām, ifāde-i merām "söz çevirme, meramını anlatma" [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski