kapsam

 

kapsam

kapsam ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şümul:

      Yasa kapsamına giren devlet personeli.

2. isim, mantık Kaplam.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: muhteva, şümul, İngilizce: content, Fransızca: contexte, contenu

1. Bir şeyin içinde bulunan. 2. Konuşma ya da yazıda sunulan düşünce, bilgi ve görüşlerin bütünü. 3. Bir öğretim programında üzerinde durulması ya da işlenilmesi istenilen etkinlikler, üniteler ve konular. 4. Konu.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

İngilizce: content, Fransızca: contenu, Almanca: Inhalt, Latin: con-tentus

Bir yerel tıkız uzayın tüm tıkız altkümelerinden oluşan J takımı üzerinde tanımlanan ve aşağıdaki koşulları gerçekleyen (…)

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

bk. kaplam.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: ihata, şümul, İngilizce: extension

Bir olgu, kavram ya da anlatımın anlamsal çerçevesi ya da tanımsal kuşatımı. bk. içerim.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: şümul, İngilizce: extention, Fransızca: extention, Almanca: Ümfang, Extension, Latin: extensiv

(Mantıkta) Bir kavramın ve o kavramı dile getiren terimin içerdiği varlıkların ve bireysel olayların tümü, kavram altında toplanan şeylerin tümü. // Bir yükleme konu olarak verilebilen terimler onun kapsamını gösterir. (Ör. Bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler "canlı" kavramının kapsamı içine girerler. Kapsam büyüdükçe içerik küçülür, içerik büyüdükçe kapsam küçülür.)

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: contextual mea- ning, Almanca: Inhalt des Wortes, Wortinhalt: Wortbedeutung

Bir kelimenin söz içindeki diğer ögelerle birlikte ve bu ögelerin yardımıyla bir kavramı karşılamak üzere meydana getirdiği anlam. Örnek olarak sırt kelimesini ele alalım: Bu kelimenin birbirinden farklı beş, altı anlamı vardır. Fakat kelimenin anlam kapsamı ancak söz içinde kendisine yardımcı olan öteki ögelerin yardımıyla belirlenebilmektedir. Eğer kelime sırtım ağrıyor cümlesinde geçiyorsa sırt kelimesi kapsam bakımından "insanlarda vücudun boyundan bele kadar uzanan kısmı" anlamıyla; yok, Boğaz sırtlarında güzel bir evi vardı cümlesinde yer alıyor ise "Boğazdaki tepelerin üst bölümü" anlamıyla; yazıyı kitabın sırtına yazsınlar cümlesinde ise "ciltlenmiş kitapta dikişin bulunduğu bölüm" anlamıyla kullanılmıştır. Kelimenin kapsamı da her söz içinde ifade ettiği anlam veya anlamlarla sınırlanır.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

enclosure

kapsam

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

scope

kapsam

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: content

1. Belirli sınırlar içersindeki fenomenler, olaylar veya genel anlamda veriler toplamı. 2. Eğitimde, program hedefleri doğrultusunda seçilmiş konular bütünlüğü, içerik.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski