sonuç

 

sonuç

Sonuç ya da Netice eylemleri ya da olayları niteliksel veya niceliksel olarak ifade eden bir durum. Olası sonuçlar avantaj, dezavantaj, kazanç, kayıp veya zafer olabilir. Olası sonuçlar bakış açısına veya farklılıklara göre değişiklik gösterebilir. Herhangi bir sonuca ulaşamayan eylemlerin verimsiz, etkisiz, anlamsız ya da hatalı olduğu anlamına gelebilir. Sonuç aşağıda verilenlerden herhangi biri anlamında kullanılabilir:

  • Araştırma, herhangi bir eylem ya da olayın sonucu
  • Oyunlar (örneğin, kriket, piyango) veya savaş sonucu galip tarafın kimliğini ve çevre üzerindeki etkileri
  • Matematik, hesaplama (örneğin, aritmetik işlem, fonksiyon veya istatistik ifadenin kesin değeri, ya da kanıtlanmış bir teorem)
  • İstatistikler, her türlü bilgi analiz, ya da anketler çıkarılan aralıklı, testler veya günlükleri
  • Bilgisayar bilimleri, kayıtları bir sorgu (örneğin, web eşleştirme sistemi ya da bir listenin işlevi, bir devlet dönüş değeri arama)
  • Bilim, deney sonucu
  • Adli tıp ve adalet, suç değerlendirmesi
  • İktisat ve muhasebe, mali dönem sonunda kar veya zarar.
  • Demokrasi, bir temsilci seçimlerinde ya da konuyla ilgili bir oylama sonucu

sonuç ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

sonuç, -cu

1. isim Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice.

2. isim Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey:

      Sınav sonucu.

3. isim Öz, özet.

4. isim, spor Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor.

5. isim, edebiyat Yazının veya sözün bitim bölümü.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: intiha

Yazının ya da sözün bitim bölümü.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: lazıme, İngilizce: corollary, Fransızca: corollaire, Almanca: Korollar, Korollarium, Folgerung, Folgesatz, Latin: corollarium

Bir diğer savın kanıtlanımından açıkça elde edilebilen sav.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

bk. çıkarım sonucu, mantıksal sonuç, dizimsel sonuç

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: netice, İngilizce: effect

Bir bağımlılık ya da birlikte değişme ilişkisinde bağımsız değişken tarafından belirlenen ya da bağımlı konumda olan etken. bk. neden.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: netice, İngilizce: conclusion, Fransızca: conclusion, Almanca: Schluss, Schlusssatz, Konklusion, Latin: conclusio

(Mantıkta) Tasımın üçüncü önermesi; verilen öncüllerden çıkarılan önerme. // Öncüller doğru ise sonuç da kesin olarak doğrudur, sonuç yanlışsa öncüller doğru olamazlar.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: hasıla, randıman, İngilizce: output, Fransızca: production

1. Tüm giderler çıkarıldıktan sonra elde olunan para. 2. Belgitin indirimden sonraki değeri.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: conclusion

Mantıksal akıl yürütme sürecinde öncüllerden çıkarılan ve doğruluğu öncüllerin doğruluğuyla kayıtlı olan sonuç önermesi, vargı, mantıksal sonuç, sorungu.

TDK kişi adları sözlüğü

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Erkek

1. Bir olayın oluşturduğu başka bir olay veya durum. 2. Öz, özet.

Köken: Türkçe, Cinsiyet: Kız

1. Bir olayın oluşturduğu başka bir olay veya durum. 2. Öz, özet.

Kelime Kökeni

Türkiye Türkçesinde son sözcüğünden +Iç sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için son maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"netice" [ c (1935) : kısa paslarda inad etmeleri az farklı bir sonuç (netice) almamıza sebeb olmuştur ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski