ülke

 

ülke

Ülke, bir devletin egemenliği altında bulunan, başkenti ve bayrağı olan, genellikle bağımsız toprakların tümü, memleket, yurt.

Ülke kavramı uluslararası siyasette oldukça tartışmalı kavramlardan birisidir. Ülkelerin genellikle kendi parlamentosu ve/veya hükûmeti vardır. Ancak dünya üzerindeki bazı ülkeler başkentleri, kendi parlamentoları, hükûmetleri, başbakanları veya devlet başkanları olduğu halde sınırlı sayıda ülke tarafından tanınırlar. Çin Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Osetya Cumhuriyeti, Kosova bu duruma örnek olarak verilebilir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti gibi bazı ülkeler de hiçbir ülke tarafından tanınmazlar. Bazı ülkeler geniş olarak kabul görmekle birlikte sınırlı sayıda ülke tarafından tanınmazlar. Çin bu duruma örnek verilebilir.

Ülkeler konusunda tartışmalı bir diğer husus da bağımsızlık kavramıdır. Ülkeler genellikle bağımsızdır. Ancak İskoçya gibi bazı ülkeler parlamentoları ve başkentleri olduğu halde tam bağımsız değildirler. İskoçya, Birleşik Krallık'a bağlı bir ülkedir.

{tocify} $title={İçindekiler}

ülke ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket:

      "Artık vatan toprağı, Rumeli'deki hudutlarından Anadolu'daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur." - Yahya Kemal Beyatlı

2. isim Devlet:

      "Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi." - Falih Rıfkı Atay

3. isim Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge:

      Sonsuzluk ülkesi.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: memleket, İngilizce: land-country, Fransızca: pays, Almanca: Land

Bir devletin egemenliği altında bulunan bağımsız, uluslararası antlaşmalara dayalı sınırlarla çevrili, üzerinde dil, kültür ve ülkü bakımından birlik oluşturan bir ulusun yaşadığı toprakların tümü.

Zanaat Terimleri Sözlüğü - 1976

Düven oku. (Gücünkaya *Aksaray -Niğde)

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: memleket, İngilizce: territory, Fransızca: territoire

Kara, deniz ve hava ile sınırlı olarak devletin egemenliği altında bulunan yer.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ülü- "pay etmek?" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

ölke "memleket, diyar" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental (1500 yılından önce) ]

ölke [ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski