üye

 

üye

üye ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza:

      "Galiba, verilen sözün kutsallığına inanmış bir neslin misyoner ruhlu üyelerinden biri de bendim." - Adalet Ağaoğlu

2. isim, anatomi Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

İngilizce: member, Fransızca: membre, Almanca: Glied

Özdeş bir oluşumun içinde bulunan, altında ve üstünde kendi kayaç özellikleriyle ayrılarak oluşumun bir parçası olan kayaç katman birimi.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: aza, İngilizce: memfaer

(Biçim ruhbilimi) Herhangi bir bütün içinde belirli bir görevi ve yeri olan parça.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

İngilizce: co-ordinate

1. (…) gibi sıralanmış bir n-li dizgenin k ıncı üye'si, ak nesnesidir. ||Krş.. birinci üye, ikinci üye. 2. Bir dizinin k ıncı üye'si, bu diziyi oluşturan izergenin k sıral sayısı için değeridir. || (…) dizisinin k ıncı üyesi (...) nesnesidir.

Dilbilim Terimleri Sözlüğü - 1949

Fransızca: nembre

Bir söylemin meydana getirdiği bütünün birlik diye alınan bir parçası.

Kelime Kökeni

Moğolca üye "1. eklem, boğum, el-kol, dal-budak, 2. çağ, nesil" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

"aza (1. kol, bacak, kanat, 2. bir topluluğun mensubu)" [ Osmanıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu (1935) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski