yaban

 

yaban

yaban ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Farsça yābān

1. isim İnsan yaşamayan ıssız yer.

2. isim Vahşi olan, evcil olmayan canlı:

      Yaban keçisi. Yaban kedisi.

3. isim Kendi kendine yetişen bitki:

      Yaban sarımsağı.

4. isim Aile ocağından uzak olan yer:

      "Az değildir varmadan senin gibi yurduna / Post verenler yabanın hayduduna, kurduna" - Faruk Nafiz Çamlıbel

5. sıfat Issız:

      "Yalnız, yaban ormanda yaşayan yerliler bu zehrin ilacını bilirler." - Falih Rıfkı Atay

6. isim, halk ağzında Yabancı, el, yerli halktan olmayan kimse:

      "Yerliler bize yaban derler ve aramıza katılmazlardı." - Falih Rıfkı Atay

Kelime Kökeni

Farsça biyābān veya yābān بيابان/يابان  "ıssız yer, sahra, çöl" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen viyāpān sözcüğünden evrilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

"ıssız kır, insansız yer" [ İbni Mühenna, Lugat (1300 yılından önce) ]

"yabancı, dışarı, başka memleket" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1400 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski