stereotip

 

stereotip

stereotip kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca stéréotypie

1. isim Basımcılıkta, matris kâğıdı kullanarak formaları, klişeleri ve metinleri çoğaltmaya yarayan yöntem.

2. isim Sosyal bir grubun içinde olan ve içinde bulunduğu grubu en iyi temsil eden özellikleri taşıyan, örnek gösterilebilecek kişi.

3. sıfat, mecaz Basmakalıp olan (düşünce).

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: stereotype

basmakalıp düşünce

Kelime Kökeni

Fransızca aynı anlama gelen stéréotype sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stéreos στέρεος  "hacimli" ve Eski Yunanca týpos τύπος  "damga, baskı" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için stereo, tip maddelerine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"matbaacılıkta büyük boy baskı kalıbı" [ Ahmet İhsan, Avrupa'da Ne Gördüm (1891) ]

"basmakalıp fikir" [ m (1966) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski