tarz

 

tarz

tarz kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça ṭarz

1. isim Anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi; minval, usul (II), üslup, vetire, stil, janr, ambiyans:

      "Annesi o tarz yaşayıştan hoşlanır mı?" - Ahmet Muhip Dıranas

2. isim Bir kimsenin kendine özgü anlatım biçimi:

      "Artık bu tarzda hayat hakları aramanın mevsimi geçtiğini sanıyorum." - Necip Fazıl Kısakürek

3. isim Güzel sanatlarda kendine özgü teknik, renk ve biçimlendirme biçimi; üslup, stil, konsept:

      Gotik tarzda bir yapı.

4. isimbiçim (II):

      "Nitekim bugün dünyada ne kadar iyi ressam varsa o kadar da resim yapma tarzı vardır." - Asaf Halet Çelebi

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: mood, mode, Fransızca: mode, Almanca: Modus

Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilin tarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.

Kelime Kökeni

Arapça ṭrz kökünden gelen ṭarz طرز  "giyim ve süsleme tarzı, moda, stil, uslup, usul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) tarāz "giysi üzerine işlenen süs, bezeme" sözcüğünden alıntıdır.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Seydi Ali Reis, Mirat-ül Memalik (1557) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski