bilgi işlem

 

bilgi işlem

bilgi işlem ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli bir biçimde yürütülmesi; veri işlem.

2. isim Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer.

Bilişim Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: data processing, Fransızca: traitement de l'information

Veri üzerinde işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi, örn. kişi eliyle ya da özellikle bilgisayar, vb. makinelerle yapılan bir işlem, bir kütük birleştirme, bir sıralama ya da. bir hesaplama. Veri işlem deyimi de kullanılır.

Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: data processing

Bilginin herhangi bir yolla saptanması ve istendiğinde doğrudan ya da dolaylı bir yolla ve hızla yeniden elde edilmesi.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

data processing

bilgi işlem

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: information processing

1.Teknik alt yapı ve hizmetler yoluyla verilerin kaydedilmesi, depolanması, gereksinim duyulduğunda kullanılması ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılması süreci, veri işlem. 2. Kurum ve kuruluşlarda bu işlemlerin yürütüldüğü yer.

1 Yorumlar

  1. Bilgi işlem, bir kurumun verilerini ve bilgisini saklayan, işleyen ve ayrıştıran bölümüne denir. Günümüzde bilgi işlem daha çok bir kurumun teknik altyapısını sağlayan bölüm olarak düşünülse de, genel olarak bilgi işlemin üstlendiği roller bunun ötesindedir. Bilgi işlem, sağladığı teknik altyapı ile tüm verilerin saklanmasında ve bunlardan istatistik ve raporların çıkarılmasında görev alır.

    İnsanda bilgi işlem motor kontrol tarafından gerçekleştirilir.

    Bilgi işlemin üstlendiği roller bilgi sistemlerinin inceleme alanına girer.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski