buluş

 

buluş

buluş kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bulmak işi:

      "Dün o evi güzel buluşum bir gerçekti." - Adalet Ağaoğlu

2. isim İlk defa yeni bir şey yaratma; icat.

3. isim Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme; icat:

      "Bu orijinal buluşu Vali Bey'e borçluyuz." - Sait Faik Abasıyanık

4. isim, edebiyat Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma:

      Yazarın güzel buluşları var.

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: keşif, İngilizce: discovery, Fransızca: découverte, Almanca: Entdeckung

Daha önceleri Var olup da uzun süre unutulmuş olan kültür ürün ve olaylarını yeniden bularak ortaya çıkarma, bk. halk buluşu, krş. yaratı, halk yaratısı.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: icat, Fransızca: invention

Konuda; duygu, düşünce ve imgelerde başkalarının etkisinden sıyrılış ve bunların işlenişinde yepyeni yol tutuş. bk. yaratış.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: icat, İngilizce: discovery

Biiinen bilgilerden yola çıkarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da yordam geliştirme.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: keşif, İngilizce: discovery, Fransızca: découverte, Almanca: [Alm.Endeckung Fund

Bilinmeyeni, tanaomayanı araştırıp bulup ortaya çıkarma.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü - 1948

Türkçe: İcat, Fransızca: Invention

1. Bir eserin konusunu seçip onun gelişimlerini zihinde tasarlama işi. 2. Söylevde, inandıracak ve kandıracak esasları araştırıp seçme işi. (bk. Düzenleyiş ve Deyileme).

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

İngilizce: invention

Bilimsel araştırmalar veya rastlantı sonucunda insanoğlunun o güne değin bilmediği yeni bir mal, üretim yöntemi/tekniği ya da yeni bir madde veya malzeme gibi herhangi bir şeyin ortaya çıkarılması.

Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü - 1971

Türkçe: icad, İngilizce: invention, Fransızca: invention, Almanca: Erfindung

Büyük ve çok önemli olan bulgu.

1 Yorumlar

  1. Buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla oluşturulmasıdır. İcatların çoğu daha önce var olan teknolojilerin yeni ve benzersiz biçimde bir araya getirilmesinin sonucudur. Bu yeni ürün belirli bir insan gereksinimini karşılama çabası sonucunda, mucidin bir işi daha çabuk ya da daha verimli yapma isteği sonucunda, hatta bazen rastlantıyla ortaya çıkabilir. Bireysel çalışmanın sonucu olabileceği gibi, ekip çalışmasıyla da gerçekleştirilmiş olabilir. Zaman zaman icatların, dünyanın farklı kesimlerinde aynı sıralarda, ama birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıktıkları da görülür.

    Yeni olan, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilinen buluşlar patent tesciliyle korunabilir.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski