buzağı

 

buzağı
İngiltere'nin New Forest millî parkında bir buzağı.

Buzağı, ineklerin, doğumundan sütten kesilmesine kadarki yavrularına verilen addır. Sütten kesilmesinin ardından, bir yaşına kadar olan genç sığırlar ise dana olarak adlandırılır.

Danaların bir kısmının büyüyerek sığır hâline gelmesi beklenirken, bir kısmı ise kesilir ve eti ile derisinden faydalanılır.

Buzağıların sütten kesilmesi

Buzağıların süt ve süt ikame yemlerinden kesilmesi ideal olarak 35-40 günlük oluncaya kadar sürebilir. Buzağılara doğumdan hemen sonra kolostrum (ağız sütü), 3-4 saat sonra temiz ve ılık su verilmelidir. Bununla birlikte buzağıların doğumu takip eden 4. günde buzağının başlangıç yemine yavaş yavaş alışması sağlanmalıdır. Buzağının yemden istifadesini arttırmak için kıyılmış kuru ot ve yonca buzağının önünden eksik edilmemelidir. Buzağının günlük yem tüketimi 500 gr oluncaya kadar süt içirilmesine mutlaka devam edilmelidir. Zamansız sütten kesilen buzağılar süt yanıklığı göstererek yaşıtlarına göre daha cılız kalır ve verim düşüklüğüne sebep olurlar. Buzağı 3 aylık oluncaya kadar karma yem ve kuru ot - yonca ile beslenmeye devam edilmelidir.

buzağı kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, hayvan bilimi

Yeni doğmuş, ana sütüyle beslenen sığır yavrusu:

      "Her tarafta buzağılar, köpekler ve tavuklar dolaşıyor." - Refik Halit Karay

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: calf

Doğumdan sütten kesilinceye kadar olan yaştaki her iki cinsiyetteki inek yavrusu.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe buzağu sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bozla- "ses vermek, böğürmek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için bozlak maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

buzagu "aynı anlamda" [ Irk Bitig (900 yılından önce) : ürüŋ äsri iŋäk buzagulaçı bolmiş [ak benekli inek buzağılayacak olmuş] ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski