ciğer otları

 

ciğer otları
Ernst Haeckel'den "Hepaticae" Artforms of Nature, (1904)

Ciğer otları, Hepaticae ya da Marchantiophyta; bitkiler alemininin bir şubesi ya da karayosunları şubesinin bir sınıfı.

İlkel, çiçeksiz ve tohumsuz bitkilerdir. Çoğunlukla nemli topraklarda, kayalarda ve ağaç kütüklerinde yaşarlar. Gövdeleri yoktur, yapraklarında orta damar bulundurmazlar. Dallanmış kurdele şeklindeki yapıları toprak üzerinde uzanır. İletim dokuları yoktur. "Rizoid" denilen kökümsü yapılar ile toprağa tutunurlar.

Bitkinin asıl görünen kısmı gametofit nesildir. Yapraklı karayosunlarında olduğu gibi sporofit nesil bir parazit olarak gametofit neslin üzerinde gelişir. Bazı gametofitlerin üzerinde "gemma çanağı" denilen yapılar bulunur. Bunlar, ana bitkiden ayrılıp, eşeysiz üremeyi sağlayan yapılardır. Gametofit nesli oluştururlar. Yani döl değişimi görülür. Gametofit neslin üzeri tek tabakalı epidermis ile kaplı olup, gaz alışverişini sağlayan birçok pora sahiptir. Alt yüzeyinde bulunan epidermisde çok sayıda ince pullar bulunur. Bu pullardan uzun ve ince rizoidler gelişir.

ciğer otunun yaşam döngüsü
Tipik bir ciğer otunun yaşam döngüsü

Biyolojik sınıflandırması

 • Âlem: Plantae (Bitki)
 • Üst bölüm: Embryophyta
 • Bölüm: Marchantiophyta Stotler & Stotl.-Crand., 1977 emend. 2000

Sınıflar ve takımlar

 • Haplomitriopsida
  • Calobryales
  • Treubiales
 • Marchantiopsida
  • Blasiales
  • Lunulariales
  • Marchantiales
  • Neohodgsoniales
  • Sphaerocarpales
  • Jungermanniopsida
  • Fossombroniales
 • Jungermanniales
  • Metzgeriales
  • Pallaviciniales
  • Pelliales
  • Pleuroziales
  • Porellales
  • Ptilidiales

Resimleri

Lunularia cruciata
Lunularia cruciata, bir ciğer otu tallusu.

Arachniopsis diacantha,Lepidoziaceae familyasından bir alg benzeri ciğer otu.

ciğer otları hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

isim, bitki bilimi, çokluk

Yaprakları kara yosunlarından bir bitki sınıfı:

      "Kara yosunları, ciğer otları ve boynuzlu ciğer otları damarsız bitkilere örnek oluşturur." - Cumali Çiçek

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

İngilizce: liverworts, Latin: Hepaticae

Kara yosunları (Bryophyta) bölümünden, talli bitkiler ile borulu bitkiler arasında bir geçit oluşturan sınıf.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski