Türkçe'deki Rumca Kökenli Kelimeler

gümrük

Gümrük , eşya ve malların ülke sınırlarından giriş ve çıkışlarında denetimlerinin yapıldığı ve vergilerin ödendiği kamu k…

manastır

Manastır , din görevlilerinin ve kendini dine adayan kimselerin bir arada yaşadığı dinî yapıdır. Hristiyanlıkta, Budizm '…

angarya

angarya kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? (anga'rya), Rumca 1. isim Bir kimseye veya bir topluluğa zorla,…

anavaşya

anavaşya kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? isim, denizcilik, Rumca Göçücü balıkların Akdeniz'den Karadeni…

anason

anason nedir sözlük anlamı ne? isim, bitki bilimi, Rumca Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı yapı…

anafor

anafor kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? Rumca 1. isim, coğrafya Girdap. 2. isim, mecaz Karmakarışık bir dur…

anadut

anadut kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? isim, Rumca Ekin ve ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı ak…

alay

alay kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? alay (I) 1. isim Herhangi bir törende veya gösteride yer alan toplulu…

alamana

alamana nedir sözlük anlamı ne? isim, denizcilik, (alama'na), Rumca Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan,…

aksona

aksona kelimesinin kelim ve sözlük anlamı nedir? isim, denizcilik (akso'na) Rumca isim, denizcilik Vurgun hastalığ…

reçine

reçine kelimesinin sözlük anlamı nedir? reçine isim, bitki bilimi (reçi'ne) Rumca 1. isim, bitki bilimi Bazı bitk…

agora

agora kelimesinin sözlük anlamı nedir? agora isim (ago'ra) Rumca Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika …

agami

agami kelimesinin sözlük anlamı nedir? agami isim, hayvan bilimi Rumca Borazan kuşu .

levrek

levrek kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? levrek -ği isim, hayvan bilimi Rumca isim, hayvan bilimi Levrekgi…

aftos

aftos kelimesinin sözlük anlamı nedir? aftos isim argo Rumca isim Gönül eğlendiren kimse. "Delikanlının sarı kı…

aforoz

aforoz kelimesinin sözlük anlamı nedir? aforoz isim, din b. (***) Rumca 1. isim, din b. (***) Hristiyanlıkta kilise t…

afis

afis kelimesinin sözlük anlamı nedir? afis isim, hayvan bilimi Rumca Gümüş balığının küçüğü.

afi

afi kelimesinin sözlük anlamı nedir? afi isim argo Rumca isim Gösteriş, çalım, caka. "Bir manevra, bir afi, bir…

ahtapot

ahtapot kelimesinin kelime ve sözlük anlamı nedir? isim, hayvan bilimi Rumca 1. isim, hayvan bilimi Kafadan bacaklıla…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı