tüketim

 

tüketim

Tüketim (İngilizce: consumption); üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. Keynesçi ekonomide tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir. Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimidir. MPC elde edilen her yeni gelirin yüzde kaçının tüketim harcamaları için değerlendirildiğini gösterir.

{tocify} $title={İçindekiler}

Ayrıca bakınız

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Tüketme işi.

2. isim Üretilen veya yapılan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı:

      "Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki tüketimimdi." - Elif Şafak

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: istihlak, İngilizce: consumption, Fransızca: consommation, Almanca: Verbrauch

Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve yoğaltımı.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: istihlâk, İngilizce: consumption, Fransızca: consommation

1. Kişilere ilişkin gereksemeler nedeniyle malların ve hizmetlerin tüketilmesi. 2. Belirli bir süre içinde tüketilen üretim özdeklerinin tümü ya da bunlardan birisinin gideri.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: consumption

Vücut tarafından alınan yem veya besin maddeleri veya bu maddelerin miktarı.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski