sünnet

 

sünnet

  • Sünnet - İslam peygamberi Muhammed'in davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz (kavli), fiil (fi'il) ve takrirlerine verilen ad.
  • Erkeklerde sünnet - Erkeklerde cinsel organa yapılan cerrahi müdahale
    • Brit Mila - Musevîlikte sünnet
  • Kadınlarda sünnet - Kadınlarda cinsel organa yapılan cerrahi müdahale

{tocify} $title={İçindekiler}

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Arapça sunnet

1. isim, din bilgisi Hz. Muhammed'in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz.

2. isim Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.

3. isim Sünnet düğünü.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

İngilizce: circumcision, Fransızca: circoncision, Almanca: Beschneidung

Genellikle erkek çocuklara, seyrek olarak da kızlara (Doğu Afrika, Arabistan vb.) uygulanan ve Arap, İbrani halklarında, Avustralya'da, Afrika ve Amerika'nın birçok bölgelerinde erkek cinsel örgeninin ucundaki kabuğu kesme (circumcicion) ya da siyeğin alt tarafını yarma (subincision) işlemi.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: circumcision

Penis ucundaki prepisyum adı verilen derinin cerrahi olarak çıkarılması.

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: circumcision

Erkeklik organının ucundaki derinin kesilip alınması işlemi.

Kelime Kökeni

Arapça snn kökünden gelen sunnat سنّة  "gelenek, adet, özellikle Peygamberin gelenek ve deyişleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sanna سنّ  "1. dişledi, bıçak biledi, 2. yasa veya kural koydu" fiilinin ismi merresidir. Bu sözcük Arapça sinn سنّ  "diş" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Tarihte En Eski Kaynak

"hitan" [Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : sunnet ḳıldı kendü özini]

"peygamberin geleneği" [Mukaddimetü'l-Edeb (1300 yılından önce) : anıŋ buyruḳınca, sunnetçe yörüdi]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve bu kelimenin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski