aplikasyon

 

aplikasyon

Aplikasyon, genelde kimyasal terbiye işlemlerinde, kimyasal maddeleri içeren işlem çözeltisinin (flotte) tekstil ürününe düzgün bir şekilde aktarılması olayıdır.

Kimyasal madde aplikasyonunda asıl amaç tekstil ürünü ile kimyasal maddenin hızlı ve yoğun bir şekilde etkileşimini (temasını) sağlamak ve onun üzerine düzgün bir madde aktarımını gerçekleştirebilmektir. Yani aplikasyon, kimyasal terbiye işlemleri için söz konusu olan bir terbiye basamağıdır.

Aplikasyon işleminde mutlaka kumaşa bir kimyasal madde aktarımı söz konusudur ve bu aktarma işlemi de genellikle o maddenin sulu çözeltileri (flotte) ile yapılmaktadır. O nedenle kullanılan maddelerin sudaki çözeltileri veya emülsiyon, dispersiyon halindeki homojen dağılmış şekilleri ile çalışılmaktadır.

{tocify} $title={İçindekiler}

Başlıca aplikasyon yöntemleri

TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Fransızca application

1. isim Uygulama.

2. isim Bir kumaş üzerine başka bir kumaş parçası veya bir dantel dikilerek yapılan süs.

3. isim Eldeki haritaya göre arazi üzerinde bir parseli kazıklarla belirtme.

Budunbilim Terimleri Sözlüğü - 1973

bk. yama işleme.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: aplication

Uygulama, müracaat, başvuru.

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

yüzeysel uygulama

Kelime Kökeni

Fransızca application "uyarlama, bir şeyi başka bir şeye uygulama" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince applicare "uyarlamak, uygulamak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince plicare "bükmek, sıkmak, büzmek" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"haritayı zemine uyarlama işlemi" [ c (1935) : M. Pera'nın yaptığı aplikasyon haritasına göre (...) ]

"bir kumaş üstüne kumaş parçası dikerek yapılan süs" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı (1945) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski