çevre

 

çevre

çevre ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi:

      "Büyük kentlerin çevreleri gecekondularla sarılmıştır." - Oktay Rifat

2. isim Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam:

      "Ayrıca ben, oldukça kapalı bir çevrede yetişmiştim." - Adalet Ağaoğlu

3. isim Yağlık:

      "Geçen gün sandığı karıştırırken elime işlemeli çevreler geçti." - Mahmut Yesari

4. isim, mecaz Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü, muhit:

      "Burada hükûmet çevrelerinin de övgüye değer davranışını belirtmek gerekir." - Metin And

5. isim, mecaz Bir kimse ile ilişkisi bulunanlar, muhit:

      "Babanın ve çevresinin var güçleri ile destekledikleri düşünülebilir." - Haldun Taner

6. isim, dil bilgisi Bir birimden önce veya sonra gelen aynı türden birimlerin tümü, bunların oluşturduğu küçük grup, kontekst.

7. isim, matematik Düzlem üzerindeki bir şekli sınırlayan çizgi.

8. isim, toplum bilimi Hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü.

Halkbilim Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: habita, İngilizce: habitat, Fransızca: habitat, Almanca: Umgebung

İnsanla onun yarattığı kültürün coğrafyasal ve yaşambilimsel dış çevresi, bk. kültür, insan coğrafyası, çevresel kültür, ikincil çevre, çevresel saptamacılık.

Geometri - 2000

46. Bir poligonun “çevre” si, onu çevreliyen kırık çizgidir. Misal: CDEFH kırık çizgisi, (sekil: 25) teki poligonun çevresidir. Şekil :25 Dayirenin çevresi çemberdir.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: muhit, İngilizce: environment

Bireye dıştan etki yapan bütün nesne, güç ve uyarımların toplamı.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: muhit, İngilizce: environment, Fransızca: milieu, conditions ambiantes, ambiance

1. Bireyi etkileyen canlı ve cansız varlıklar ile bütün güç ve koşulların toplamı. 2. Organizmayı içten ya da dıştan uyaran şeylerin toplu adı. 3. Varlığın, içinde oluştuğu ve yaşamını sürdürdüğü ortam.

Kentbilim Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: muhit, İngilizce: environment, Fransızca: environnement, milieu, Almanca: Umwelt

Kişiyi etkileyen, özdeksel ve tinsel gelişmesini, biçimlenmesini ve yaşamını belirleyen, dirimbilimsel, iklimle ilgili ve toplumsal etkenlerin tümü.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: muhit, İngilizce: environment

Ayırıcı toplumsal özellikleri bulunan ve bireyleri kuşatarak biçimlenmelerinde köklü bir üstlencesi bulunan ekinsel ya da yersel alan.

Zooloji Terimleri Sözlüğü - 1963

Türkçe: muhit, İngilizce: Environment, Fransızca: Milieu, Almanca: Umwelt

Bir organizma ya da organizmanın bir parçası üzerine etki yapan dış etkenler topluluğu.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: muhit, İngilizce: environment, Fransızca: milieu, Almanca: Mittel, Milieu

Yaşamın gelişmesinde etki yapan doğal, toplumsal, kültürel dış koşulların toplamı.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. çevre ülkeleri

Biyoloji Terimleri Sözlüğü - 1998

Türkçe: muhit, İngilizce: environment, Fransızca: milieu environnant, environnement, Almanca: Umwelt

Bir organizmanın ya da bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü - 2007

İngilizce: environment

Bir organizmanın veya bir parçasının üzerinde etki yapan dış etkenler topluluğu.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: environment, peripheral

1. Canlıların içinde yaşadıkları ortam ve bu ortamlardaki çeşitli faktörlerin bütünü, ambiyens. 2. Herhangi bir yapının merkezinden uzakta olan, kenarda olan.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: environment

Organizmayı çevreleyen, gelişimini ve yaşamını etkileyen dış koşullar, doğal, fizik, psikolojik, toplumsal, kültürel etmenler gibi dışımızda algıladığımız her şey.

Kelime Kökeni

Eski Türkçe çevür- fiilinden +A sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

çevre "çepeçevre (zarf)" [ TDK, Tarama Sözlüğü (1300 yılından önce) : Çevre duranlar heybetinden titreşürlerdi ]

çevre "etraf, muhit, civar (ad)" [ Şeyyad Hamza, Destan-ı Yusuf (1353 yılından önce) : çevresinde Yusuf'un oturdular ]

çevre "etrafı çevrili yer, avlu" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye (1614) : Harîm Arabîdir, farisîde pirâmen, Türkîde çevre demektir, fe-emmâ arabî üzre havlı dahi derler. ]

çevre "doğa [İng environment çevirisi]" [ m (1975) : ulusal üretim bazan ulusal çevre kirlenmesi olarak yorumlanmaktadır ]

çevreci "doğasever [İng environmentalist çevirisi]" [ m (1979) : atom santrallarının kurulması 'çevrecileri' daima kaygılandırmıştır. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski