teknik

 

teknik

teknik ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

teknik, -ği

Fransızca technique

1. isim Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi:

      "Eserin tekniği, sanatını hakkıyla bilen bir şair tarafından yazıldığını belirtmektedir." - Asaf Halet Çelebi

2. isim Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama:

      "Bu yazılarda Türkiye'nin kalkınması için ilim ve tekniğin lüzumuna sık sık işaret edilmiştir." - Mehmet Kaplan

3. sıfat Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin:

      "Bürokratlaşma bir baskı olayından çok teknik bir olaydır onlara göre." - Cemil Meriç

4. isim Yol, beceri, yöntem:

      "Bu kızın, sanatını hiç olmazsa teknik tarafından bildiğine hükmediyorum." - Halide Edip Adıvar

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

İngilizce: technique, technical, Fransızca: technique

1. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için baş vurulması gereken beceri, işlem ya da yol. 2. Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

İngilizce: technics, Fransızca: technique, Almanca: Technik, Diğer: Yun. tekhne

(Yun. tekhne - kılgısal yapabilme gücü) 1. İnsanın, doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı. 2. Kuramsal bilginin karşısında bilimin uygulamaları, bilimsel bilgiye dayalı uygulamalar. (Günümüzdeki anlamı budur.) Bilimin amacının bilgi olmasına karşılık, tekniğin amacı ortaya bir şey koymadır, üretimdir. 3. Bir yapıt ortaya koyma, bir işi başarmada kullanılan yöntem, yol; yaratma biçimi (düşünme tekniği, çalışma tekniği vb.).

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

technical

teknik

Tıp Terimleri Kılavuzu - 2010

uygulayım

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: technique

1. İnsanın, doğal güç ve gereçleri kendisi için yararlı kılma sanatı. 2. Herhangi bir sanat, üretim ve öğretim etkinliği için başvurulması gereken beceri, işlem ya da yol. 3. Mekanik uğraşılara, sanayi ile ilgili işlere ya da uygulamalı bilimlere ilişkin.

Kelime Kökeni

Fransızca technique "yöntem, usul, özellikle imalat yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca teχnē τεχνη  "1. marangozluk veya yapı ustalığı, 2. genel anlamda ustalık, sanat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks-nā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *teks- "ustalık yapmak, duvar veya kumaş örmek, marangozluk yapmak" kökünden türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Mehmet Bahaettin, Yeni Türkçe Lugat (1924) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski