buzuki

 

buzuki
Buzuki Tetrachordo
Türü: Telli
İlişkili çalgılar: Bağlama, gitar, kopuz

Buzuki (bouziki) (Yunanca: το μπουζούκι) çağdaş Yunan müziğinin belli başlı çalgılarındandır. Gitar ve bağlamanın karışımıdır. Bu yüzden çok dengeli bir enstrüman değildir. Gitar ve bağlama karışımı klavyeye, bağlamanın tellerine ve gitarın perde düzenine sahiptir. İsmini sazdan bozularak yeni bir çalgı oluşturulduğu için bozuk dendiği, bozuk kelimesinin yerini zamanla Yunanca telaffuzla birlikte bouziki adını aldığı söylenir. Diğer bir görüş de ismini Türkçe bozuk sazdan türemiş olduğu, bir saz çalma şekli olan bozuk düzenden geldiğidir. Buzuki, yumurta biçimli gövdesi ve uzun sapıyla bağlama, kopuz ve udla aynı aileden gelmektedir. Rebetika müzik kültürünün etkin müzik aletidir. Buzukiye İrlanda folklorunda da rastlanır. Gövdesinin ön kısmı genelde sedef kakmalar ile süslenmiş olan buzuki, mızrap veya pena ile çalınır.

Buzukiyi üç çeşide ayırabiliriz:

  • Trichordo üç çift tele sahiptir.
  • Tetrachordo dört çift tele sahiptir.
  • İrlanda Buzukisi dört çift tele ve düz bir sırta sahiptir.


buzuki kelimesi hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

isim, Rumca

Bağlamaya benzer, bozuk düzen çalınan bir Yunan çalgısı:

      "Tozlu bir buzuki, bir de saz duvarda yan yana sallanıyordu." - Osman Necmi Gürmen

Kelime Kökeni

Yeni Yunanca buzúki μπουζούκι  "Yunan meyhane müziğinde bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Türkiye Türkçesinde bozuk "halk müziğinde bağlamanın büyüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Türkiye Türkçesinde bozla- "ses vermek, böğürmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bozlak maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ m (1962) : Sempatik buzuki üstadı Vasil. ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski