yük

 

yük

yük kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi:

      "Çölde yük götüren vasıta develer, insan taşıyan vasıta hecinlerdir." - Falih Rıfkı Atay

2. isim Bir şeyin ağırlığı.

3. isim Araba, hayvan vb.nin taşıyabildiği miktar:

      Bir araba yükü odun.

4. isimeşya:

      Bütün yükü bu bavul.

5. isim, mecaz Birinin üzerine almak zorunda kaldığı ağır görev; hamule:

      Ben bu yükün altına giremem. Bu yüke herkes katlanamaz.

6. isim, mecaz Tedirginlik veren şey.

7. isim, fizik Bir cismin yüzeyinde biriken elektrik miktarı.

8. isim, tarih Yüz bin kuruşluk mal veya tutar:

      "Mademki öyledir, bir yük getirip satan herkes iki akçe versin." - Tarık Buğra

9. isim Doğacak bebek.

10. isim, eskimişyüklük:

      "Haydi şu yüke giriver!.." - Sait Faik Abasıyanık

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: hamule, İngilizce: load

Ruhsal sağaltımla ya da toplumsal yardımla uğraşan uzmanların belirli bir zamanda üzerinde çalıştıkları kişilerin sayısı.

Tarih Terimleri Sözlüğü - 1974

1. Osmanlılarda 100.000 akçe tutarında para. 2. İpek için kullanılan bir ağırlık ölçeği.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü - 1980

Türkçe: şarj, İngilizce: charge, Fransızca: charge

1. elektrik: Bir nesnenin yüzeyinde biriken elektrik niceliği. 2. fizik: Çevresinde elektrik alanı yaratan, artı ya da eksi alabilen temel tanecik özelliği, niceliği.

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü - 1978

Türkçe: şarj, İngilizce: charge, Fransızca: charge, Almanca: ladung, Diğer: Jap. tyâzi, zyûden, denka, sôyaku

Çevresinde kıvıl alan yaratan, artı ya da eksi alabilen temel tanecik özelliği, niceliği.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: hamule, İngilizce: 1-charge, 2- load, Fransızca: charge, Almanca: 1-Ladung, 2- Belastung

1. Bir özdeğin ya da bir ortamın eksicik önelcik dengesinin bozulması ile oluşan elektriklik hali. 2— Bir elektrik çevriminin ya da bir işlergenin güç çıktısı.

Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü - 1972

Türkçe: hamule, İngilizce: freight, Fransızca: fret, nolis

1. Gemiye taşınmak üzere yüklenilen her çeşit mal. 2. Deniz mal taşımalarında sözleşmesi gereğince ödenen taşıma ücreti.

Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü - 1995

İngilizce: charge, Fransızca: charge, Almanca: Ladung

Reaktör kalbine konulan yeni yakıt unsurlarının tamamı.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

İngilizce: charge; load, Fransızca: Charge, Almanca: Charge

1. İşlem için fırın ya da yunağa bir kerede konan metalin ağırlığı. 2. Bir nesnenin üzerine binen ağırlık.

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

load

yük

Kelime Kökeni

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yü- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir.

Tarihte En Eski Kaynak

yük "ağırlık, yığın" [ Uygurca (900 yılından önce) ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski