çağrışım

 

çağrışım

çağrışım kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim, ruh bilimi Bir düşünce, görüntü vb.nin bir başkasını hatırlatması:

      "Doğru düşünmek çağrışımların rastgele gidişine karşı koymaktır." - Nermi Uygur

2. isim Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girdiğinde ötekini de bilince çekmesi olayı; tedai:

      "Gününde dedikleriyle günümüzde olanlar arasında kolaylıkla çağrışımlar, karşılaştırmalar kurabiliriz." - Necati Cumalı

Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: association of frames (of pictures), Fransızca: association d'images, Almanca: Bildenvereinigung

Sinema/TV. 1. Görüntülerin içerdiği kavramların izleyicide yeni kavramlara yol açması durumu ; bu yolla izleyiciyi etkileme. 2. Bir çekimin sonundaki görüntülerin uyandırdığı çağrışımla bundan sonraki çekimin ilk görüntülerine geçiş.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: tedaî, İngilizce: association

Davranışlar, düşünüler ve kavramlar arasında, yer ve zaman birliğinin etkisiyle kurulan bağlantılar sonucu, bilinç alanına bunlardan birisi girince ötekini de bilince çekmesi olayı.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: tedai, İngilizce: association, Fransızca: association

1. Yer, zaman, neden, etki ve sonuç bakımından aralarında birlik, benzerlik ya da karşıtlık gibi ilişkiler bulunması dolayısıyle düşüncelerin kendiliğinden birbirini ansıtması olayı. 2. Ruhsal etkinlikler ve durumlar arasında kurulan görevsel ilişkiler.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: tedai, İngilizce: association

Çıkarıma yordamlarda başvurulan, açık ya da örtük anlatımlı simge ya da uyaranlar aracılığıyla örtük eğilim, tutum ya da beklentileri bilinç düzeyine çıkarmaya yarayan yol.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: tedai, İngilizce: association, Fransızca: association, Almanca: Assoziation

Ruhsal olayların istencin aracılığı olmadan, kimi kez de istencin direnişine karşın birbirlerini bilinç alanına çekmesi. // Aristoteles'ten beri dört çağrışım yasası (ilkesi) kabul edilir: benzerlik, karşıtlık, yerce birarada bulunma, zamanca birbirinin ardından gelme.

Gramer Terimleri Sözlüğü - 2003

İngilizce: association, Fransızca: association, Almanca: Assoziation

Bir kelimenin anlam, şekil ve ses yakınlığı yoluyla başka kelimelerle kurduğu bağlantılar: ağaç, kıraç, tokaç; gelen, gören, bilen; ağırbaşlılık, ciddiyet, ciddîlik, resmîlik, oturaklılık vb. bk. çağrışım ilişkileri

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: association

1. Davranışlar, düşünceler ve kavramlar arasında, yer ve zaman birliği bağlantısı kurulması sonucu, bilinç alanına bunlardan biri girince, ötekini de bilince çekmesi süreci. 2. Belli bir uyarıcının, bu uyarıcı ile geçmişte birlikte bulunmuş başka nesne ve durumların yakınlık veya benzerliklerinin kullanılarak hatırlanması.

Kelime Kökeni

Türkçe çağrış- fiilinden +Im sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için çağır- maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

"tedai, association" [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri (1942) ]

1 Yorumlar

  1. Çağrışım, psikoloji ve pazarlamada bir olayın başka bir olaya birkaç kez sebep olması anlamına gelen kavramdır. Bu fenomene bazen İvan Pavlov'un klâsik koşullandırma konusundaki öncü çalışmalarından dolayı Pavlov çağrışımı da denmektedir.

    Çağrışım, çok kullanılan bir mekân yöntemidir. Yeni bir (nesneyi, resmi, kokuyu veya bir kişinin hatırlamak istediği sair bir) şeyi daha kolay hatırlanabilecek başka bir şeye çağrıştırmak, her ikisini birden hatırlatabilir.

    YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski