canlıcılık

 

canlıcılık

canlıcılık kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

canlıcılık, -ğı

1. isim, felsefe Olup bitenin, ruhlar alanının gizli güçleri tarafından yönetildiğine inanan ilkel anlayış; animizm.

2. isim Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinî görüş.

3. isim Tek ve aynı ruhun fikrî ve organik hayatın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

4. isim Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma.

Ruhbilim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: ervahiye, İngilizce: animism

1. Doğadaki her varlıkta bir ruh bulunduğu, her nesneyi bir ruhun yönettiği yolundaki, din kurumuna kaynaklık eden ilkel inanç. 2. Ruhu bedenin ilk nedeni ve canlandırıcısı sayan, ruhsal olayları olduğu gibi, yaşamla ilgili olayları da düşünen bir ruhun yönettiğini ileri süren öğreti.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: ervahiye, İngilizce: animism, Fransızca: animisme

1. İnsanın beden ve ruhtan oluştuğunu, ruhun da yaşamın temeli olduğunu ileri süren öğreti. 2. Çocuğun, çevresindeki eşyayı canlı sayması.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: ervahiye, İngilizce: animism, Fransızca: animisme, Almanca: Animismus, Latin: animismus

(Lat. animismus-anima = ruh) : 1. Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış. 2. Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinsel görüş. 3. Tek ve aynı ruhun düşünsel ve organik yaşamın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti. 4. Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma.

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü -

İngilizce: (Yun. animismus

1. Evrendeki çeşitli olayların ruh âlemine ait güçlerce yönetildiğini ileri süren akım. 2. İnsanda ve doğada, maddeden bağımsız bir ruhun bulunduğunu, bütün cisimlerin canlı olduğunu ileri süren anlayış. 3. Ruhun, düşünce hayatının ve organik yaşantının temeli olduğunu öne süren doktrin, animizm.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski