önerme

 

önerme

önerme kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

1. isim Önermek işi.

2. isimteklif.

3. isim, mantık Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim; cümlecik, kaziye:

      "Herhangi bir söz veya sembol dizisinin önerme olabilmesi için her şeyden önce belirli bir anlamının olması gerekir." - Kemal Gözler

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: kaziye, Fransızca: proposition, Almanca: Behauptung, Satz, Latin: propositio

1. bk. sav. 2. Kaıntlanımı ile bir sav ya da çözümü ile birlikte bir sorun. 3. Ya doğru ya da yanlış olan bir sav öne süren bildirim,

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: kaziye, İngilizce: proposition

Bir mantık dizgesine göre çeşitli doğruluk değerleri alabilen dilsel deyişler.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: kaziye, İngilizce: proposition, Fransızca: proposition, Almanca: Satz, Latin: propositio

(Klasik mantıkta).-5- Yargının sözlerle dile gelişi; doğru ya da yanlış olabilen bir anlatım. // Modern mantıkçılar doğru ya da yanlış olabilen anlatım yanında belirsiz kalan bir anlatım da bulunduğuna dikkati çekmişlerdir. Önerme mantıksal terim olarak temel anlamını modern mantıkta kazanmıştır. B. Russell önermeden "İlk planda bir şeyi ya doğru olarak ya da yanlış olarak dile getiren sözler kuruluşu."nu anlar; örneğin: 2x2=4 de 2x2=5 de birer önermedir; "Sokrates bir insandır." "Sokrates bir insan değildir." de birer önermedirler; önemli olan önermeden önerme görevini ayırmaktır. Önerme görevi bir anlatımda bu anlatımı kuran bir ya da daha çok belirsiz parçayı, bu parçalara değer yüklendiğinde bir önerme kılacak olan anlatımdır. Ör. "X bir insandır." X belirsiz kaldığı sürece bu önerme ne doğrudur ne yanlış; X e bir değer verilirse bundan doğru ya da yanlış bir önerme çıkar.

Fizik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: kaziye, İngilizce: proposition, Fransızca: proposition, Almanca: Antrag

Bir yargı içeren, doğru ya da yanlış olabilen sav.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

İngilizce: proposition

1. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce teklif. 2. Bir mantık dizgesine göre çeşitli doğruluk değerleri alabilen dilsel deyişler. 3. Bir yargı içeren doğru ya da yanlış olabilen sav.

1 Yorumlar

 1. Mantıkta, doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olmak zorunda olan ifadelere önerme denir. Kesin olan cümleler yanlış veya doğru da olsa önermedir; yani cümlenin yanlış veya doğru olduğunun bilinmesi gerekmez, doğrulanabilir olduğunun bilinmesi yeterlidir. Soru tümceleri önerme olamaz çünkü bir soru doğruluk ifade etmez.

  Mantığın önermelerle ilgilenen dalı önermeler mantığıdır ve matematiğin konusudur.

  Örnekler
  • 2 < 3 (Doğru bir önerme).
  • Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. (Doğru bir önerme)
  • 7 = 8 (Yanlış bir önerme).
  • İstanbul Amerika'nın başkenti midir?(önerme değildir)
  • 78=79 (bu önerme yanlış bir önermedir)
  • 3<5 (bu önerme doğru bir önermedir)
  • Saat kaç? (Önerme değildir)
  • x + 3 = 7 (Önermedir)
  Tanımdan anlaşılacağı gibi, aynı önerme olmaları için ifadelerin aynı şekilde dile getirilmesi gerekmez. Aşağıdaki önermelerin hepsi aynı önermedir ve değerleri aynıdır (hepsi doğrudur).
  • İki kere iki dört eder.
  • 2x2=4
  • 2'yi 2 ile çarpınca sonuç 4 çıkar.

  Tartışmalı noktalar
  1. Doğruluk değeri bilinmese de kesin hüküm bildirip, doğru veya yanlış olan cümleler önermedir. Örnek 1: "her çift sayı iki asal sayının toplamıdır" cümlesi Goldbach Sanısı adıyla bilinen, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamamış bir önermedir. Örnek 2: "Uganda'nın başkenti Wagadugu'dur" cümlesi, okuyan kişi doğruluğunu ya da yanlışlığını bilmese de önermedir. Örnek 3: "Ahmet okula gitti" cümlesindeki Ahmet kimdir, okul nerededir, gitti mi gitmedi mi bilinmese de bu cümle de önermedir.
  2. Cümle göreceli olsa da olmasa da, kesin hüküm bildirip, doğru veya yanlışsa önermedir. Zaten göreceli konusu içinden çıkılması zor bir konudur. Eğer göreceli cümleler önerme olarak kabul edilmezse, literatürdeki pek çok kabul görmüş önerme bile önerme olma özelliğini kaybedecektir.
  Örnek 1: "Güneş sıcaktır", "kar beyazdır",
  Örnek 2: "KKTC'nin başkenti Lefkoşa'dır" cümlesi de görecelidir. Çünkü KKTC çoğu ülke tarafından tanınmaz ve çoğu ülke vatandaşına göre başkenti de yoktur. Yani bu cümle Türkiye dışındaki dünyada genel olarak yanlış kabul edilirken, Türkiye'de doğru kabul edilir. Ama bu durum bu cümlenin önerme olmasını değiştirmez.

  YanıtlaSil
Daha yeni Daha eski