Türkçedeki Yunanca Kökenli Kelimeler

etnografya

Etnografya (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran, kültür bilimidir…

bibliyografya

Bibliyografya veya bibliyografi , bir konu hakkındaki yayınların tamamı. Eski Yunancada βιβλιογραφία vasıflandırmak anlam…

başpiskopos

Başpiskopos ya da Başepiskopos sözcüğü, Yunanca episkopos sözcüğünden gelir. Episkopos, epi (yukarıdan) ve -skopos (bakm…

başpapaz

başpapaz kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, (ba'şpapaz), Türkçe baş + Yunanca Papaz ların …

başlahana

başlahana hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne? isim, bitki bilimi, (ba'şlahana, l ince okunur), Tü…

başkilise

başkilise ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? isim, din bilgisi, (ba'şkilise), Türkçe baş + Yunanca Piskop…

dogma

dogma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir? Yunanca 1. isim Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulan…

ütopya

Ütopya ; aslında olmayan, tasarlanmış ideal toplum. Ütopyalar, bugün gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımlarıdır. Köken o…

logos

Logos , Yunancada duyguları kavrama anlamındaki pathos sözcüğünün karşıt anlamı olan us ile kavrama anlamındadır. Heraklei…

Diğer yayınları yükle
Sonuç bulunamadı