dogma

 

dogma

dogma ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

Yunanca

1. isim Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.

2. isim, felsefe Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak:

      "Dogmaların en geçerli olduğu alan din alanıdır, burada yalnızca inanılır." - Melih Cevdet Anday

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: nass, İngilizce: dogma, Fransızca: dogme, Almanca: Dogma, Diğer: Yun. dogma

1. Bir felsefe okulunda benimsenen, doğru diye ileri sürülen öğreti. 2. Doğruluğu sınanmadan benimsenen ve bir öğretinin ya da ideolojinin temeli yapılan sav.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: dogma

Asla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği düşünülen görüş, bilgi ve inançların sorgulanmadan alınması ve mutlak doğru kabul edilmesi, inak, nas.

Kelime Kökeni

Fransızca dogme "katı katıya bağlı olunan öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca dógma δόγμα  "öğreti, mezhep" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dékomai δέκομαι  "almak, kabul etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dek- "almak, kabul etmek, öğrenmek" kökünden türetilmiştir. disiplin maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

dogmatik [ c (1933) : lugatiniz mahdut, tarifleriniz mahdut ve hükümleriniz çok dogmatik ]

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski