olguculuk

 

olguculuk

olguculuk hakkında bilgi nedir TDK sözlük anlamı ve açıklaması ne?

olguculuk, -ğu

1. isim, felsefe Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizikötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte'un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm.

2. isim, edebiyat Bu çığırın gerçekçilik akımını doğuran edebî eserlerde uygulanmış biçimi.

Eğitim Terimleri Sözlüğü - 1974

Türkçe: ispatiye, İngilizce: positivism, Fransızca: positivisme

Bilginin * Fr. phénomène, İng. phenomenon karşılığı Ruhbilim Terimleri Sözlüğü'nde görüngü terimi önerilmiştir. gözlenebilen olgularla sınırlı olduğunu, toplum ve felsefe sorunlarının olgulara dayanılarak ancak deneysel bilimlerin yardımıyla çözülebileceğini ileri süren öğreti.

Yazın Terimleri Sözlüğü - 1974

Fransızca: positivisme

Auguste Comte'un öğretisini yazına uygulayan akım.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: ispatiye, İngilizce: positivism, Fransızca: positivisme, Almanca: Positivismus

Araştırmalarını olgulara, gerçeklere dayayan, fizikötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız, kılgılı olarak yararsız gören; deneyle denetlenmeyen soruları sözde soru olarak niteleyen felsefe doğrultusu. // Terim olarak, A. Comte'un felsefeye getirdiği bir kavramdır. Olguculuğun temel kavramı olan olgu olgucular arasında türlü anlamlarda kullanılagelmiştir; ancak hepsinin birleştiği, doğa bilimlerinin evren tasarımına ve yöntemlerine uyma zorunluluğudur. Olguculuğu dizge olarak kuran A. Comte'dur, ama Comte'dan önce D. Hume, d'Alembert ve Turgot da aynı doğrultudadırlar; başka temsilcileri: Mill, Spencer, Mach, Avenarius vb.

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: positivism

Araştırmalarını olgulara deneylere gerçeklere dayandıran ve fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız sayan bir bilim ve felsefe görüşü.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski