istihdam

 

istihdam

İstihdam, ülkedeki mevcut iş gücünün ekonomik faaliyetler içerisinde sürekli biçimde çalıştırılmasıdır. İstihdam kavramı bir ekonomide belli bir dönemde mevcut üretim ögelerinin var olan teknolojik düzeye göre hangi oranda kullanıldığını ifade eder.

İstihdam kavramı dar ve geniş olmak üzere iki şekilde ele alınır. Dar istihdamda emeğin, yani sadece çalışanların üretim sürecinde kullanılması incelenir. Geniş manada ise emek, sermaye, toprak gibi üretim sürecinde rol alan tüm faktörler incelenir.

Çeşitleri

İstihdam tam, eksik ve aşırı istihdam olarak sınıflandırılmaktadır.

TDK sözlük anlamı nedir?

isim, eskimiş, (istihda:mı), Arapça istiḫdām

Bir görevde, bir işte kullanma.

İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

bk. işlendirme

Kelime Kökeni

Arapça χdm kökünden gelen istiχdām إستخدام  "hizmet ettirme, hizmetçi olarak çalıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χadama خدم  "hizmet etti" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hizmet maddesine bakınız.

Tarihte En Eski Kaynak

[ Meninski, Thesaurus (1680) ]

Bu kaynak kayıtlara geçmiş ve istihdam kelimesinin kullanıldığı yazılı ilk kaynaktır. Kullanımı daha öncesinde sözlü olarak veya günlük hayatta yaygın olabilir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski