varsayım

 

varsayım

varsayım kelimesi ne demek TDK sözlük anlamı ve açıklaması nedir?

isim, (va'rsayım)

Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce; faraziye, hipotez:

      "Hüdai, Bayram'ın avurtları çökmüş solgun yüzüne bakarak bir varsayım yapmıştı." - Ayşe Kulin

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

Türkçe: faraziye, hipotez, İngilizce: hypothesis (pl. hypotheses), Fransızca: hypothèse, Almanca: Hypothese, Voraussetzung, Annahtne, Diğer: Yun. hypothesis

Usbilimsel sonuçlar çıkarmak üzere dayanak olarak öne sürülen önerme ya da önermeler takımı.

Mantık Terimleri Sözlüğü - 1976

Türkçe: faraziye, İngilizce: hypothesis, Fransızca: hypothèse, Almanca: Hypothese

Kanıtlanmadan geçici ya da kalıcı olarak benimsenen önerme.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

Türkçe: faraziye, İngilizce: hypothesis

Olgular arasında neden-sonuç ilişkisi kuran ve gözlem yoluyla sınanacak olan öngörü.

Felsefe Terimleri Sözlüğü - 1975

Türkçe: faraziye, İngilizce: hypothesis, Fransızca: hypothèse, Almanca: Hypothese, Diğer: Yun. hypothesis, Latin: Supposi-tio

(Lat. Suppositio ile eşanlamlı)(Yun. hypothesis=alta konan, temel, ilke, öndayanak, koşul, varsayım < hypo = alt, altta; thesis = koyum) : 1. (Matematikte ve mantıksal çıkarımlarda) Mantıksal sonuçlar çıkarmak üzere öndayanak olarak öne sürülen önerme ya da önermeler birliği. 2. (Deneysel bilimlerde) Belli bilgilere olanak sağlamak, bağlantıları anlaşılır kılmak, olayları açıklamak üzere geçici olarak konmuş bilimsel öneri; olayları geçici bir açıklama biçimi; ama ancak deneyle yöntemli bir biçimde denetlendikten sonra geçerliliği kabul edilebilir. 3. Düşünmenin temellendirilmesi olarak varsayım: düşünmenin, herhangi bir konuda ileri sürdüğü bir savı tanıtlamak üzere koyduğu öndayanak. (Bu anlamda Yeni Kantçılardan Cohen ve Natorp'ta düşünmenin temel ilkesi, temel yöntemidir.)

Ekonometri Terimleri Karşılıklar Sözlüğü -

assumption

varsayım

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

assumption

varsayım

Hemşirelik Terimleri Sözlüğü - 2015

İngilizce: assumption

sayıltı

İlaç ve Eczacılık Terimleri Sözlüğü - 2014

İngilizce: hypothesis

hipotez

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski